ขอเชิญเข้าร่วมหลักสูตรนักเรียนรู้แบบนำตนเอง (Self-Directed Learner : SDL) เพื่อการทำงานในภาคอุตสาหกรรมแบบมืออาชีพ รุ่นที่ 1

สถาบันการเรียนรู้ และโครงการ C-ChEPS ภายใต้สถาบันพัฒนาและฝึกอบรมโรงงานต้นแบบ ขอเชิญนักศึกษาป.ตรี ปีสุดท้าย นักศึกษาป.โท ป.เอก และบุคลากร มจธ. เข้าร่วมหลักสูตรนักเรียนรู้แบบนำตนเอง (Self-Directed Learner : SDL) เพื่อการทำงานในภาคอุตสาหกรรมแบบมืออาชีพ รุ่นที่ 1

ประกอบด้วยกิจกรรมอบรม 3 ครั้ง ในเดือนกุมภาพันธ์ ดังนี้

ครั้งที่ 1 วันที่ 13 ก.พ. 2566 เวลา 13.00-15.00 น. ณ สถาบันการเรียนรู้ มจธ. ชั้น 14 ห้อง Facilitator

ครั้งที่ 2 วันที่ 20 ก.พ. 2566 เวลา 13.00-15.00 น. ก่อนเวลา 15.00 น. ผ่าน MS.Form

ครั้งที่ 3 วันที่ 27 ก.พ. 2566 เวลา 13.00-15.00 น. ณ สถาบันการเรียนรู้ มจธ. ชั้น 14 ห้อง Facilitator

(ผู้ลงทะเบียนจำเป็นต้องเข้าร่วมกิจกรรมทั้ง 3 วัน และจะได้รับใบประกาศนียบัตรหลังจบหลักสูตร)

วิทยากรโดย

ดร.ภฤศดี สุขพ่วง นักวิจัย C-ChEPS สถาบันพัฒนาและฝึกอบรมโรงงานต้นแบบ มจธ.

ลงทะเบียนได้ที่ http://bit.ly/3XkQxUX

สอบถามเพิ่มเติม คุณไพฑูรย์ 02-470-8385