ประกาศรับสมัครนักศึกษา ระดับปริญญาเอก ทุนการศึกษาพัฒนาบัณฑิตวิจัยคุณภาพสูงด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพชรพระจอมเกล้าดุษฎีบัณฑิต (มจธ. – สวทช.) ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2565 (เริ่มการศึกษา มกราคม 2566)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ร่วมกับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) จัดตั้งทุนการศึกษาพัฒนาบัณฑิตวิจัยคุณภาพสูงด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพชรพระจอมเกล้าดุษฎีบัณฑิต (มจธ.-สวทช.) เพื่อพัฒนาดุษฎีบัณฑิตคุณภาพที่จะเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนและผลิตผลงานวิจัยหรือปฏิบัติงานที่ใช้ความรู้และทักษะขั้นสูงที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและเศรษฐกิจของประเทศ

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ – 6 พฤศจิกายน 2565 (สมัครภายใต้หัวข้อวิทยานิพนธ์ที่กำหนด)

สมัครผ่านเว็บไซต์ : https://admission.kmutt.ac.th    

รายละเอียดการรับสมัคร : https://kmutt.me/petchra-mou265  

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ สำนักงานคัดเลือกและสรรหานักศึกษา

โทร. 02-470-8425, E-mail: admission@kmutt.ac.th