รับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2566

ภาควิชาวิศวกรรมอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์ รับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท

รับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท

ปริญญาโท สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร (FOOD)

  • เน้นการทำงานวิจัยเชิงลึกที่ตอบโจทย์อุตสาหกรรม และตีพิมพ์งานวิจัย Impact สูง
  • มีความร่วมมือทั้งกับภาครัฐและภาคอุตสาหกรรมชั้นนำ ตลอดจนมหาวิทยาลัยชั้นนำทั้งในและต่างประเทศ

ภาควิชาวิศวกรรมอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจธ. เปิดรับสมัครปริญญาโท-เอก ปีการศึกษา 2566
สำหรับผู้ที่สนใจสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2565 – 10 กรกฎาคม 2566
สนใจสมัครได้ที่ http://admission.kmutt.ac.th/apply/master