𝗝𝘂𝗻𝗶𝗼𝗿 𝗦𝗼𝗳𝘁𝘄𝗮𝗿𝗲 𝗗𝗲𝘃𝗲𝗹𝗼𝗽𝗲𝗿 รุ่นที่ 𝟲 เปิดรับสมัครแล้ว!

𝗝𝘂𝗻𝗶𝗼𝗿 𝗦𝗼𝗳𝘁𝘄𝗮𝗿𝗲 𝗗𝗲𝘃𝗲𝗹𝗼𝗽𝗲𝗿 รุ่นที่ 𝟲

บูทแคมป์ที่พาคนว่างงานและคนเปลี่ยนสายเข้าทำงานมากกว่า 60 บริษัทมาแล้วภายใน 15 สัปดาห์ อย่างเข้มข้น
.
💡โครงการถ่ายทอดทักษะและความรู้ในรูปแบบบูทแคมป์ 15 สัปดาห์ เตรียมความพร้อมให้กับผู้ที่ต้องการเริ่มต้นอาชีพนักพัฒนาซอฟต์แวร์ และเริ่มกระบวนการหางานให้กับผู้เรียนทันทีหลังจบหลักสูตร
บูทแคมป์ JSD6 เหมาะสำหรับ
🔹บุคคลทั่วไปที่ต้องการโอกาสทางอาชีพเปลี่ยนสายงาน เพื่อการเติบโต
🔹นักศึกษาจบใหม่ที่ยังว่างงาน หรือจบมาในสายงานที่ไม่สอดคล้องกับความต้องการของตลาด
🔹บุคคลที่ต้องการเปลี่ยนสายงาน เพราะอาชีพเดิมของคุณอาจถูก disrupt จากเทคโนโลยี
อ่านรายละเอียดและสมัครเลย ❗️ https://kxinnovation.com/genkx/
.
รับสมัครตั้งแต่วันนี้ – 1 ตุลาคม 2566
ช่วงเวลาบูทแคมป์ 1 พฤศจิกายน 2566 – 15 กุมภาพันธ์ 2567
🤝 ภายใต้ความร่วมมือระหว่างสำนักเคเอกซ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และ เจเนเรชั่น ประเทศไทย สนับสนุนโดย กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม(อว.)