ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการตรวจประเมินและรับรองมาตรฐานธุรกิจนำเที่ยว และมาตรฐานมัคคุเทศก์ ประจำปี 2565

ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการตรวจประเมินและรับรองมาตรฐานธุรกิจนำเที่ยว และมาตรฐานมัคคุเทศก์ ประจำปี 2565
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ – 31 สิงหาคม 2565
โดยมีรายละเอียดขั้นตอนการสมัครดังนี้

1. การสมัครเข้าร่วมโครงการ   

1.1 สำหรับมาตรฐานธุรกิจนำเที่ยวดาวน์โหลดใบสมัครและอ่านรายละเอียดได้ที่ https://mailkmuttacth-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/phakathorn_punya_mail_kmutt_ac_th/En8yMd_-BPhHvaNbhIacNpsBvjYrjkKRWRFHatf9hbxJPA?e=asjfBn   

1.2 สำหรับมาตรฐานมัคคุเทศก์ดาวน์โหลดใบสมัครและอ่านรายละเอียดได้ที่ https://mailkmuttacth-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/phakathorn_punya_mail_kmutt_ac_th/EnfFxg1eiktAtLt0dsAJC-8BTkwoIIwj1fQIgvG-1bkzqQ?e=BXr0EG

2.กรอกใบสมัครให้ครบถ้วน
3.ส่งใบสมัครและเอกสารเพิ่มเติมมาที่ E-mail : kmutt.iscc@gmail.com
⭕️สอบถามเพิ่มเติมได้ที่⭕️- กรมการท่องเที่ยว กองทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ 02-141-3131 , 02-141-3186- ศูนย์รับรองระบบมาตรฐานนานาชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 02-470-9677 , 098-013-6987, 065-986-5898