Switch language | 

ภาพกิจกรรม : ดูตามหมวดหมู่ย่อย

Nov282018image

งาน SHOW AND SHARE

วันที่ 27 พ.ย 2561

Aug062018image

Big Cleaning Day 2561

วันที่ 4 สิงหาคม 2561

Jan262018image

สัมมนาบุคลากร ปี 2561

วันที่ 19-20 มกราคม 2561

Jan172018image

ยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงาน

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

Aug092017image

ยินดีต้อนรับ วิทยาลัยนานาชาติ

มหาวิทยาลัยมหิดล 2 ส.ค 2560

May162017image

สัมมนาบุคลากร ปี 2560 จ.ระยอง

วันที่ 11 - 12 พฤษภาคม 2560

Dec282016image

จัดงานทำบุญอาคาร

27 ธันวาคม 2559

Sep272016image

งานเกษียณ เกษมสุข 2559

23 ก.ย 2559 ภาพกิจกรรม

May102016image

สัมมนา ปี 2559

เรื่อง สุนทรียสนทนาสำหรับทีมประสานพลัง วันที่ 29 - 30 เมษายน 2559 และวันที่ 5 - 7 พฤษภาคม 2559 ณ. จังหวัดตรัง...

May022017image

สัมมนา ปี 2558

การพัฒนา EQ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน ทัศนศึกษา ณ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม วันที่ 5-10 กุมภาพันธ์ 2558 ...

Jan052015image

งานปีใหม่ 2558

วันที่ 26 ธันวาคม 2557

Sep292014image

งานเกษียณอายุราชการ

สำนักบริหารอาคารและสถานที่ ประจำปี 2557 ณ โรงแรม แม่นํ้า ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพ

Sep122014image

งานเกษียณ 2557

วันที่ 9 กันยายน 2557 ภาพกิจกรรม

Aug082014image

วันแม่แห่งชาติ 2557

ภาพกิจกรรม

Jul082014image

ประเพณีแห่เทียนพรรษา 2557

วันจันทร์ที่ 7 กรกฎาคม 2557

Apr112014image

กิจกรรมวันสงกรานต์ ปี57

กิจกรรรมวันสงกรานต์ ปี57

Mar032014image

สัมมนา ปี 2557

สัมมนา ปี 2557 การสร้างทีมงานเพื่อเป้าหมายร่วมขององค์กร ทัศนศึกษา ณ จังหวัด ภูเก็ต ระหว่างวันที่ 13-16 กุมภาพันธ์ 2557 ...

May022017image

ภาพกิจกรรมสำคัญในรอบปี

ภาพกิจกรรมสำคัญในรอบปี

Nov282012image

กิจกรรม 5 ส.

กิจกรรม 5 ส.