สำนักบริหารอาคารและสถานที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
Switch language | 

แจ้งการปิดระบบเมนไฟฟ้าประจำอาคารปฏิบัติการพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ ในวันอาทิตย์ที่ 5 เมษายน 2563

อ่านเพิ่มเติม

ประกาศ สำนักบริหารอาคารและสถานที่ขอความร่วมมือจากหัวหน้าหน่วยงาน ลงทะเบียนเพื่ออนุมัติให้พนักงานที่ไม่มีบัตรการเข้าปฏิบัติงาน

อ่านเพิ่มเติม

ผู้รับจ้างเข้าดำเนินการติดตั้งระบบเติมอากาศในน้ำบริเวณสระน้ำ มจธ. (สระมรกต และสระลานพระรูป ร.4)

อ่านเพิ่มเติม

รอบการให้บริการรถรับ-ส่ง กรณีเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา COVID-19

อ่านเพิ่มเติม

ภาพกิจกรรม : ดูทั้งหมด

Nov282018image

งาน SHOW AND SHARE

วันที่ 27 พ.ย 2561