สำนักบริหารอาคารและสถานที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
Switch language | 

แจ้งยกเลิกการบริการรถโดยสารไฟฟ้า ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป

อ่านเพิ่มเติม

แจ้งขอเข้าพื้นที่ เพื่อดำเนินการดับกระแสไฟฟ้า ในวันอาทิตย์ที่ 27 กันยายน 2563

อ่านเพิ่มเติม

ประกาศเชิญชวนเชิญชวนเข้าร่วมการเสนอราคารับซื้อขยะรีไซเคิลของธนาคารขยะแปรใช้ใหม่

อ่านเพิ่มเติม

ประกาศเชิญชวนรับสมัคร บริษัท/ห้าง/ร้าน/บุคคล เข้าร่วมเสนอราคารับซื้อตลับหมึกใช้แล้ว

อ่านเพิ่มเติม

ภาพกิจกรรม : ดูทั้งหมด

Nov282018image

งาน SHOW AND SHARE

วันที่ 27 พ.ย 2561