สำนักบริหารอาคารและสถานที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
Switch language | 

แจ้งปิดระบบเมนไฟฟ้าประจำอาคารสำนักงานอธิการบดี ในวันอาทิตย์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2563 ตั้งแต่เวลา 8.30 - 18.30 น

อ่านเพิ่มเติม

ขอความร่วมมือห้ามนำยานพาหนะเข้าไปจอดภายใต้อาคารการเรียนรู้พหุวิทยาการและสถานที่ใกล้เคียง

อ่านเพิ่มเติม

ขอความร่วมมือในการรณรงค์ดับเครื่องยนต์ขณะจอดรถรอ

อ่านเพิ่มเติม

ขอความร่วมมือสั่งหยุดงานชั่วคราว งานปรับปรุงและสิ่งก่อสร้างภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

อ่านเพิ่มเติม

ภาพกิจกรรม : ดูทั้งหมด

Nov282018image

งาน SHOW AND SHARE

วันที่ 27 พ.ย 2561