โครงสร้างเว็บไซต์    

 
   
  เลือกกลุ่มลิงค์
 
  เลือกลิงค์ที่ต้องการ
 

  ดูลิงก์ทั้งหมด >> 
ขณะนี้มีผู้ออนไลน์  1  คน
จำนวนผู้เข้าชม 1378 คน
 
ห้องประชุม
 
การให้บริการห้องประชุมส่วนกลาง

งานบริการโสตทัศนูปกรณ์ เป็นผู้ให้บริการการใช้ห้องประชุม และควบคุมระบบ โสตทัศนูปกรณ์แก่หน่วยงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย โดยมีห้องประชุม สำหรับให้บริการ ดังต่อไปนี้

ห้องประชุมจำรัส ฉายะพงศ์
ความจุ 200 ที่นั่ง
ที่ตั้ง : ชั้น 2 อาคารเรียนรวม 2


อุปกรณ์ประจำห้อง
LCD Projector
Visualizer
เครื่องเล่น DVD, VCD, VDO
อุปกรณ์ระบบเสียง
ไมโครโฟนชุดประชุม


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ห้องประชุมประภา ประจักษ์ศุภนิติ
ความจุ 120 ที่นั่ง
ที่ตั้ง : ชั้น 9 อาคารสำนักงานอธิการบดี
อัตราค่าบริการ: xxxx บาท/วัน
ติดต่อ : งานเลขานุการผู้บริหาร ชั้น 8 อาคารสำนักงานอธิการบดี โทร. 02-470-8020

อุปกรณ์ประจำห้อง
LCD Projector
Visualizer
เครื่องเล่น DVD, VCD, VDO
อุปกรณ์ระบบเสียง ,ไมโครโฟนชุดประชุม

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ห้องประชุม 9/1
ความจุ 20 ที่นั่ง
ที่ตั้ง : ชั้น 9 อาคารสำนักงานอธิการบดี

ติดต่อ : งานเลขานุการผู้บริหาร ชั้น 8 อาคารสำนักงานอธิการบดี โทร. 02-470-8020

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ห้องประชุม 9/2
ความจุ 20 ที่นั่ง
ที่ตั้ง : ชั้น 9 อาคารสำนักงานอธิการบดี

ติดต่อ : งานเลขานุการผู้บริหาร ชั้น 8 อาคารสำนักงานอธิการบดี โทร. 02-470-8020

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ห้องประชุม 9/3 ( ห้องประชุมสนั่น สุมิตร)
ความจุ 60 ที่นั่ง
ที่ตั้ง : ชั้น 9 อาคารสำนักงานอธิการบดี

ติดต่อ : งานเลขานุการผู้บริหาร ชั้น 8 อาคารสำนักงานอธิการบดี โทร. 02-470-8020

อุปกรณ์ประจำห้อง
LCD Projector
Visualizer
Computer
เครื่องเล่น DVD, VCD, VDO
อุปกรณ์ระบบเสียง
ไมโครโฟนชุดประชุม


 

Copyright © 2008 King Mongkut's University of Technology Thonburi. All rights reserved
งานบริการโสตทัศนูปกรณ์   
อาคารเรียนรวม 1 ชั้น 2โทรศัพท์/โทรสาร 02 470 8145 ภายใน 8145 Email : avservice@kmutt.ac.th