โครงสร้างเว็บไซต์    

 
   
  เลือกกลุ่มลิงค์
 
  เลือกลิงค์ที่ต้องการ
 

  ดูลิงก์ทั้งหมด >> 
ขณะนี้มีผู้ออนไลน์  1  คน
จำนวนผู้เข้าชม 1377 คน
 
ห้องเรียน
 
         การให้บริการห้องเรียนมัลติมีเดีย
งานบริการโสตทัศนูปกรณ์ ได้ให้บริการห้องเรียนมัลติมีเดียแก่อาจารย์และนักศึกษา โดยรับผิดชอบ ในการให้บริการ การอำนวยความสะดวกและการปรับปรุงห้องเรียน ประกอบด้วย 5 อาคาร ได้แก่ อาคารเรียนรวม 1, อาคารเรียนรวม2, อาคารคณะวิทยาศาสตร์, อาคารปฎิบัติการพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ และอาคารปฎิบัติการวิศวกรรมอุตสาหการ5 รวมห้องเรียนทั้งสิ้น 48 ห้องเรียน เป็นห้องเรียนที่จัดทำเพื่อรองรับการใช้สื่อการเรียนการสอนในรูปแบบของสื่อ คอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบต่างๆ ภายในห้องประกอบด้วย เครื่องฉายภาพ LCD Projector, Computer, Visualizer, Micophone

อาคาร/ขนาด

40

80

100-120

150

200

250

600

รวม

 อาคารเรียนรวม 1

15

7

-

1

-

-

-

23

 อาคารเรียนรวม 2

-

10

4

4

1

-

-

19

 อาคารปฎิบัติการพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์

-

-

-

-

1

-

1

 2

 อาคารคณะวิทยาศาสตร์
-
-
1
-
-
1
-
 2

อาคารปฎิบัติการวิศวกรรมอุตสาหการ5(ห้องเขียนแบบ)

-

1

1

-

-

-

-

  2

รวม

15

18

6

5

2

1

1

48

 

ห้องเรียนเขียนแบบ
อุปกรณ์ประจำห้อง
-เครื่องฉายภาพLCD Projector
-Computer
-Visualizer
-จอรับภาพ
-เครื่องขยายเสียง/ไมโครโฟน
-โต๊ะเขียนแบบ
ห้องเรียนมัลติมีเดีย
อุปกรณ์ประจำห้อง
-เครื่องฉายภาพ LCD Projector
-Computer
-Visualizer
-จอรับภาพ
-เครื่องขยายเสียง/ไมโครโฟน

 

Copyright © 2008 King Mongkut's University of Technology Thonburi. All rights reserved ::   
งานบริการโสตทัศนูปกรณ์   
อาคารเรียนรวม 1 ชั้น 2โทรศัพท์/โทรสาร 02 470 8145 ภายใน 8145 Email : avservice@kmutt.ac.th