โครงสร้างเว็บไซต์    

 
   
  เลือกกลุ่มลิงค์
 
  เลือกลิงค์ที่ต้องการ
 

  ดูลิงก์ทั้งหมด >> 
ขณะนี้มีผู้ออนไลน์  1  คน
จำนวนผู้เข้าชม 1371 คน
 
โสตทัศนูปกรณ์
 
ระเบียบการให้บริการโสตทัศนูปกรณ์
+ วัน เวลา ที่ให้บริการ จันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น.
+ ตรวจสอบตารางการใช้อุปกรณ์จากงานบริการโสตทัศนูปกรณ์
+ ต้องมีบัตรประจำตัวผู้ยืม เพื่อเป็นหลักฐานในการยืม และเมื่อถึงวันกำหนดส่ง จะต้องมีเจ้าหน้าที่ลงชื่อรับรองจึงจะถือว่าส่งคืน   เรียบร้อยแล้ว
+ ผู้มาใช้บริการกรอกแบบฟอร์มคำขอทุกครั้งที่ใช้บริการ ยืม คืน ติดตั้ง อุปกรณ์สื่อโสตทัศนูปกรณ์ และเซ็นคืนอุปกรณ์สื่อโสตทัศนูปกรณ์ ทุกครั้งที่เลิกใช้บริการ หรือจัดทำบันทึกข้อความขอใช้อุปกรณ์ สำหรับช่วงวันหยุดราชการหรือนอกเวลา
+ ผู้ยืมต้องรับผิดชอบต่อทุกรายการที่ยืมไป ในกรณีเกิดชำรุดหรือสูญหายต้องแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบเพื่อดำเนินการต่อไป
+ งานบริการโสตฯขอสงวนสิทธิ์ในการให้บริการยืมอุปกรณ์ สำหรับภายในมหาวิทยาลัยเท่านั้น

คู่มือการใช้โสตทัศนูปกรณ์ประจำห้องเรียนอาคารเรียนรวม

 

Copyright © 2008 King Mongkut's University of Technology Thonburi. All rights reserved
งานบริการโสตทัศนูปกรณ์   
อาคารเรียนรวม 1 ชั้น 2โทรศัพท์/โทรสาร 02 470 8145 ภายใน 8145 Email : avservice@kmutt.ac.th