หน้าแรก | กลุ่มงานเลขานุการผู้บริหาร | กลุ่มงานการประชุมและพิธีการ | กลุ่มงานสารบรรณ | งานมูลนิธิ

 
 
 
 
กลุ่มงานการประชุมและพิธีการ
 
- หน้าที่
- วิธีการยืมของต่างๆในงานการประชุม
- บุคลากร - ติดต่อสอบถาม
- Download แบบฟอร์มต่างๆ
 
 
   
 

งานการประชุมและพิธีการ

วิธีการยืมของต่างๆ ในงานการประชุมฯ

 

การยืมอุปกรณ์จัดเลี้ยง อุปกรณ์พิธีการ  
  1. โทรศัพท์ติดต่องานการประชุมและพิธีการ  หมายเลข  8063    ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วันทำการ    
  2. ทำบันทึกแจ้งรายการของที่ยืม ยื่นต่อเจ้าหน้าที่งานการประชุมและพิธีการ  พร้อมรับของที่งานการประชุมฯ  ชั้น 5 อาคารสำนักงานอธิการบดี  หรือตามที่ที่นัดหมาย
  3. นำส่งคืนในสภาพที่เรียบร้อยภายใน 1 วันหลังเสร็จสิ้นการใช้

     

การยืมเสื้อสูทมหาวิทยาลัย และชุดราชปะแตน  

      (ใช้สำหรับถ่ายรูปทำบัตรพนักงาน  เข้าเฝ้ารับเสด็จ  ต้อนรับในพิธีการของมหาวิทยาลัย)
1.  โทรศัพท์ติดต่องานการประชุมและพิธีการ  หมายเลข  8063    ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วันทำการ
2.  มาลองขนาดและรับเสื้อสูทที่งานการประชุมฯ  ชั้น 5 อาคารสำนักงานอธิการบดี   
3.  หลังเสร็จสิ้นการใช้งาน ต้องส่งซักรีดให้เรียบร้อยและนำส่งคืนงานการประชุม ภายในไม่เกิน 1 สัปดาห์


 

การยืมชุดครุยคณาจารย์ (ใช้สำหรับงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร)

1.   โทรศัพท์ติดต่องานการประชุมและพิธีการ หมายเลข  8063อย่างน้อย 1-2 วันทำการ 2.   มาลองขนาดเสื้อ  และนัดวันรับเสื้อที่งานการประชุมฯ  ชั้น 5 อาคารสำนักงานอธิการบดี   
(กรณีเคยใช้แล้วไม่ต้องลอง จะใช้ขนาดที่เคยบันทึกไว้)
3.   ลงชื่อรับชุดครุยที่งานการประชุมฯ  ชั้น 5 อาคารสำนักงานอธิการบดี   
4.   หลังเสร็จสิ้นการใช้งาน นำส่งคืนงานการประชุมฯ ภายในไม่เกิน 1 สัปดาห์ (ไม่ต้องส่งซักรีด)
5.   ในกรณีเข็มติดเสื้อครุยหาย ต้องซื้อชดใช้


 

การจองห้องประชุม และการจัดเลี้ยง

  1. ขอแบบฟอร์มการขออนุญาตใช้ห้องประชุมส่วนกลางที่งานเลขานุการชั้น 8 หรืองานการประชุมและพิธีการ ชั้น 5  อาคารสำนักงานอธิการบดี  หรือ โทรศัพท์ติดต่อได้ที่หมายเลข  8063
  2. ยื่นแบบฟอร์มการขอใช้ห้องประชุมชั้น 4 ได้ที่ งานการประชุมและพิธีการ ชั้น 5 ชั้น 8 และชั้น 9  ได้ที่ งานเลขานุการ ชั้น 8
  3. โปรดส่งแบบฟอร์มการขอใช้ห้องประชุม ล่วงหน้า 3 วัน
  4. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ งานการประชุมและพิธีการ ชั้น 5  โทรศัพท์ หมายเลข  8063

 

 

 
 
   
 
     
 

::: สำนักงานอำนวยการ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี :::
126 ถนนประชาอุทิศ(สุขสวัสดี 48) แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ 10140
โทรศัพท์ 0-2470-8055 โทรสาร 0-2470-9860