หน้าแรก | กลุ่มงานเลขานุการผู้บริหาร | กลุ่มงานการประชุมและพิธีการ | กลุ่มงานสารบรรณ | งานมูลนิธิ

 
 
 
 
กลุ่มงานการประชุมและพิธีการ
 
- หน้าที่
- วิธีการยืมของต่างๆในงานการประชุม
- บุคลากร - ติดต่อสอบถาม
- Download แบบฟอร์มต่างๆ
 
 
   
 

กลุ่มงานการประชุมและพิธีการ

Download แบบฟอร์มต่างๆ

- แบบฟอร์มค่าใช้จ่ายดูงาน

- แบบจองใช้สถานที่จอดรถค้างคืน <ไทย>

- แบบจองใช้สถานที่จอดรถค้างคืน <อังกฤษ>

- แบบจองใช้สถานที่จอดรถสำหรับกรรมการ

 

 
 
   
 
     
 

::: สำนักงานอำนวยการ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี :::
126 ถนนประชาอุทิศ(สุขสวัสดี 48) แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ 10140
โทรศัพท์ 0-2470-8055 โทรสาร 0-2470-9860