หน้าแรก | หนังสือเวียน/ซักซ้อมความเข้าใจ | การขออนุมัติการเรี่ยไรของหน่วยงานรัฐ

 
 
 
 
สำนักงานนิติการ
 
- หน้าแรก  
- หน้าที่และความรับผิดชอบ
- บุคลากร - ติดต่อสอบถาม
- กฎหมายน่ารู้
- แบบฟอร์มต่างๆ / สัญญา
- ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ และข้อกำหนด
 
 
   
 

สำนักงานนิติการ

ข่าวประชาสัมพันธ์ของสำนักงานนิติการ

8-10-2558 - ตามที่สำนักงานนิติการได้แจ้งเวียนเรื่อง การขออนุมัติในการเรี่ยไรของหน่วยงานรัฐ สามารถดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้องได้ทางเมนูด้านบน หัวข้อ "การขออนุมัติการเรี่ยไรของหน่วยงานรัฐ"

19-08-2558 - สำนักงานนิติการได้ทำการอัพโหลด แบบฟอร์ม นต.01 เรียบร้อยแล้วสามาถดาวน์โหลดได้ที่หัวข้อ "แบบฟอร์มต่างๆ / สัญญา"

 
 
   
 
     
 

::: สำนักงานนิติการ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี :::
126 ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ 10140
โทรศัพท์ 0-2470-8061 โทรสาร 0-2470-8069