หน้าแรก | หนังสือเวียน/ซักซ้อมความเข้าใจ | การขออนุมัติการเรี่ยไรของหน่วยงานรัฐ

 
 
 
 
สำนักงานนิติการ
 
- หน้าแรก  
- หน้าที่และความรับผิดชอบ
- บุคลากร - ติดต่อสอบถาม
- กฎหมายน่ารู้
- แบบฟอร์มต่างๆ / สัญญา
- ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ และข้อกำหนด
 
 
   
 

สำนักงานนิติการ

หนังสือเวียน

- ซักซ้อมความเข้าใจ-แนวทางการตรวจสัญญา

- หนังสือเวียน-การควบคุมงาน

- หนังสือเวียน-การใช้ใบสำคัญรับเงิน

- หนังสือเวียน-การรับทำงานรับจ้าง + กำหนดเวลาทำงาน

- หนังสือเวียน-คกก.ตรวจการจ้างไม่ออกตรวจงานจริงต้องรับผิดในความเสียหาย

- หนังสือเวียน-ปลูกฝังเรื่องจรรยาบรรณในวิชาชีพ

 

 
 
   
 
     
 

::: สำนักงานนิติการ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี :::
126 ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ 10140
โทรศัพท์ 0-2470-8061 โทรสาร 0-2470-8069