หน้าแรก | กลุ่มงานเลขานุการผู้บริหาร | กลุ่มงานการประชุมและพิธีการ | กลุ่มงานสารบรรณ | งานมูลนิธิ

 
 
 
 
งานมูลนิธิ
 
- หน้าที่
- ประวัติความเป็นมา
- บุคลากร - ติดต่อสอบถาม
- Download แบบฟอร์มต่างๆ
 
 
   
 

งานมูลนิธิ

      งานมูลนิธิ ยินดีต้อนรับ

หน้าที่ของงานมูลนิธิ

                   งานประสานงานมูลนิธิมีหน้าที่รับผิดชอบจัดหาทุนมูลนิธิ  โดยการจัดรับบริจาคเงินสบทบทุนต่าง ๆ   การจำหน่ายของที่ระลึก  การหารายได้เข้ามูลนิธิ   การระดมทุนต่างๆ  การจัดประชุมวิสามัญประจำปี  การสนับสนุนประชาสัมพันธ์ของ  มจธ.  เพื่อประโยชน์ในการส่งเสริมการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย และส่วนงานที่เกี่ยวข้องในมหาวิทยาลัย ร่วมกับ มหาวิทยาลัย สมาคมฯ ชมรมต่าง ๆ โดยจัดทำฐานข้อมูลนักศึกษาเก่า และนักศึกษาปัจจุบัน เพื่อนำข้อมูลเหล่านี้มาใช้ในการสื่อสารประชาสัมพันธ์ ให้เกิดประโยชน์สูงสุดโดยประหยัด และมีประสิทธิภาพสูง  การจัดทำ Website มูลนิธิฯ เพื่อเผยแพร่ และประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของมูลนิธิ สู่สาธารณชน นักศึกษาเก่า นักศึกษาปัจจุบัน อาจารย์ และผู้ปกครองนักศึกษา/นักเรียน โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้มีจิตศรัทธาบริจาคเงินให้มูลนิธิให้กว้างขวางรวดเร็วยิ่งขึ้น

 
 
   
 
     
 

::: สำนักงานอำนวยการ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี :::
126 ถนนประชาอุทิศ(สุขสวัสดี 48) แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ 10140
โทรศัพท์ 0-2470-8055 โทรสาร 0-2470-9860