หน้าแรก | กลุ่มงานเลขานุการผู้บริหาร | กลุ่มงานการประชุมและพิธีการ | กลุ่มงานสารบรรณ | งานมูลนิธิ

 
 
 
 
กลุ่มงานสารบรรณ
 
- หน้าที่
- บุคลากร - ติดต่อสอบถาม
- Download แบบฟอร์มต่างๆ
 
 
   
 

งานสารบรรณ

บุคลากร - ติดต่อสอบถาม

นางวรวรรณ  ประภาวดี
นักบริหารงานทั่วไป
โทรศัพท์  0-2470-8054
e-mail : worawan.pra@kmutt.ac.th
นางสาวอารีย์  ค้ำชู
พนักงานพิมพ์
โทรศัพท์  0-2470-8055
e-mail : aree.kam@kmutt.ac.th
นายวสันต์  สีเมฆ
พนักงานบริการ
โทรศัพท์  0-2470-8305
นาสมควร     พุ่มพวง
พนักงานขับรถ
โทรศัพท์  0-2470-8055


 

ติดต่อสอบถาม
งานสารบรรณ
ชั้น 6 อาคารสำนักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
126  ถนนประชาอุทิศ  แขวงบางมด  เขตทุ่งครุ  กรุงเทพฯ  10140
โทรศัพท์  0-2470-8053 - 5
โทรสาร   0-2427-9860

 
 
   
 
     
 

::: สำนักงานอำนวยการ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี :::
126 ถนนประชาอุทิศ(สุขสวัสดี 48) แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ 10140
โทรศัพท์ 0-2470-8055 โทรสาร 0-2470-9860