รายชื่อผู้ประกอบการมะม่วง
ลำดับที่
ประเภทธุรกิจ
ชื่อ-สกุล
ที่อยู่
จังหวัด
ผลิตภัณฑ์
1
บริษัท
บริษัท สันสนีย์ กลอรี่ จำกัด 
30/251 หมู่ 4 ถนนรามอินทรา ซอย 39 แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220 โทรศัพท์ : 02 9730766, 02 9731944 FAX : 02 9731945 Mobile : 01 6576709, 01 4597240 E-Mail : sunglory@ksc.th.com
กทม
ไม้มะม่วงแปรรูป
2
บริษัท
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทีม ลีดเดอร์ 
33/587 หมู่ที่ 10 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230 ติดต่อ : นายชุติกรณ์ ลภาพรรณวิสุทธิ์ โทร : 02 5386468, 08 1447 1794 โทรสาร : 02 5386468
กทม
มะม่วงแปรรูป (ซอสมะม่วง)
3
กลุ่มแม่บ้าน
นางจิตรทิพย์ สุวรรณเนตร 
กลุ่มแม่บ้านเขตตลิ่งชัน เลขที่ 57/108 หมู่ 5 หมู่บ้าน 2521 ถนนสวนผัก แขวงฉิมพลี เขตตลิ่งชัน จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10170โทร :02 8843279 , 01 7547833 e-mail : suwannate@thaimail.com
กทม
มะม่วงแปรรูป
4
กลุ่มเกษตรกร
คุณนรินทร์ น้อยรักษา
กลุ่มเกษตรกรสวนผสม มะม่วงขาวนิยม 76/8 หมู่ 11 ถ.บางบอน 3 แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร 10150  โทร : 02 4455500 โทรสาร : 02 4455490
กทม
ปลูกมะม่วงขาวนิยม
5
กลุ่มแม่บ้าน
คุณอนัญญา เนตรจรัสแสง
กลุ่มผลไม้แปรรูป 133 หมู่ที่ 1 ถนนบรมราชชนนี 2 แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700  โทร : 02 4346435, 08 9922 9982 โทรสาร : 02 4346435
กทม
มะม่วงแปรรูป
6
กลุ่มเกษตรกร
นายมานพ แก้ววงษ์นุกูล 
56 หมู่ 3 บ้านคลองสะเดา ตำบลสาวชะโงก อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา 24110  โทร : 038 583734, 081 6647724
ฉะเชิงเทรา
ส่งออกมะม่วงแปรรูป เช่น ดอง แช่อิ่ม
7
กลุ่มเกษตรกร
นายประยูรณ์ ปัญญะบูรณ์
กลุ่มทำสวนมะม่วง 49 ม.6 ต.คลองเขื่อน กิ่ง อ.คลองเขื่อน จ.ฉะเชิงเทรา  โทร :038-509172 e-mail : cdchachoengsao@se-ed.net
ฉะเชิงเทรา
ทำสวนมะม่วง
8
กลุ่มแม่บ้าน
คุณเกี๋ยงคำ แจ้งสุคนธ์ 
กลุ่มสตรีแปรรูปผลไม้ 4/2 หมู่ที่ 3 บ้านปากน้ำ ตำบลปากน้ำ อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา 24110โทร : 038 825308
ฉะเชิงเทรา
แปรรูปมะม่วง
9
บริษัท
บริษัท ผลไม้แปรรูปวรพร จำกัด
 
5 ถนนสุวินทวงศ์ ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000 โทร : 038 813444 โทรสาร : 038 812389 ติดต่อ : คุณชัยรัตน์ โสธรนพบุตร http://www.thailandmango.com
ฉะเชิงเทรา
มะม่วงแปรรูป หน่วยร่วมดำเนินการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
10
ร้านค้า
ร้านมะม่วงแช่อิ่ม
มะม่วงแช่อิ่ม เลขที่ 1 หมู่ 1 ตำบลโสธร อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000 โทร : 038 812720
ฉะเชิงเทรา
มะม่วงแปรรูป
11
ร้านค้า
เค้กแบบไทย
 
443-7-9 ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000 โทร : 038 512077
ฉะเชิงเทรา
มะม่วงแปรรูป
12
สหกรณ์
นายศักดิ์ดา ขันติพะโล
สหกรณ์ชมรมชาวสวนมะม่วงจังหวัดฉะเชิงเทรา จำกัด 97/5 หมู่ที่ 1 ต.เขาหินซ้อน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา โทร. 081-9305050 , 089 5813450
ฉะเชิงเทรา
รวมผลผลิตจากสมาชิก เพื่อนำมะม่วงส่งออก
13
สหกรณ์
นางชะเอม สุขจิตร์
สหกรณ์มะม่วงบางคล้า จำกัด 23/5 หมู่ 7 ต.ปากน้ำ อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา โทร. 038542841
ฉะเชิงเทรา
มะม่วงมันเดือนเก้า
14
กลุ่มเกษตรกร
คุณพงษ์นภา กุลศิริ 
กลุ่มหัตถกรรมไม้มะม่วง 166 หมู่ 4 บ้านแม่จ้อง ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 50220 โทร : 053 840155, 06 184990
เชียงใหม่
ไม้มะม่วงแปรรูป
15
กลุ่มเกษตรกร
น.ส.อรัญญา ศรีมุงเมือง
กลุ่มผลิตภัณฑ์ไม้มะม่วงบ้านป่าสักน้อย เลขที่ 105 หมู่ 9 บ้านป่าสักน้อย ตำบลเชิงดอย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 50220 โทร : 053 291100, 08 6182 6059 โทรสาร : 053 291100
เชียงใหม่
ไม้มะม่วงแปรรูป
16
กลุ่มเกษตรกร
คุณนคร ปิยะจันทร์ 
กลุ่มหัตถกรรมไม้มะม่วงตำบลห้วยทราย 60 หมู่ 5 บ้านหม้อ ตำบลห้วยทราย อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ 50130 โทร : 053 881436, 086 9112993 โทรสาร : 053 881458
เชียงใหม่
ไม้มะม่วงแปรรูป
17
กลุ่มเกษตรกร
คุณภากร ชัยวุฒิ
กลุ่มเกษตรอุตสาหกรรมทฤษฎีใหม่ 96/1 หมู่ที่ 3 บ้านล้านตอง ตำบลห้วยทราย อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ 50130 และ โชว์รูม 135 หมู่ที่ 4 บ้านสันเขาแคบกลาง ตำบลห้วยทราย อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ 50130 โทร : 053 881388 , 08 1884 2700 โทรสาร : 053 881883 e-mail : pc_collection@msn.co
เชียงใหม่
ไม้มะม่วงแปรรูป
18
กลุ่มผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปผักและผลไม้ 
นายสุธี พลวัฒน์ 
กลุ่มผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปผักและผลไม้ 114 บ้านหนองแจ้ง หมู่ 2 ต.นาโยงเหนือ อ.นาโยงเหนือ จ.ตรัง 92170 โทร.0-7529-9299 มือถือ 0-6279-5092
ตรัง
มะม่วงดอง
19
กลุ่มแม่บ้าน
.
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรตำบลหนองน้ำแดง 9/2 วะกะเจียว หมู่ 4 ถนนธนะรัชต์ ตำบล หนองน้ำแดง อำเภอ ปากช่อง จังหวัด นครราชสีมา 10130 โทร 0-4436-5076 FAX 0-4436-5076 
นครราชสีมา
มะม่วงแช่อิ่ม
20
กลุ่มแม่บ้าน
นางมยุรี ตันกุลรัตน์
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านหลุมต้นตาล 338 หนองฆ้อ หมู่ 7 ต.หนองบัว อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง 21120 โทร :01 3054001 , 038 626326 
ระยอง
มะม่วงแช่อิ่ม
21
กลุ่มแม่บ้าน
กลุ่มแม่บ้านสำนักท้อน 
กลุ่มแม่บ้านสำนักท้อน 112/47 สำนักท้อน หมู่ 1 ต.สำนักท้อน อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง 21130 โทรศัพท์ 038-610-966 และ 038-882-078
ระยอง
มะม่วงแช่อิ่ม
22
.
นายสมศักดิ์  เส็งสมวงศ์
นายสมศักดิ์  เส็งสมวงศ์ 109/12 ประชุมมิตร หมู่ 2 ต.บ้านฉาง อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง 21130
ระยอง
มะม่วงสด
23
กลุ่มส่งเสริมหัตถกรรมและแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร
.
กลุ่มส่งเสริมหัตถกรรมและแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร 51/9 ขุนอินทร์ หมู่ 1 ต.ป่ายุบใน อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง 21210
ระยอง
มะม่วงแช่อิ่ม
24
กลุ่มแม่บ้าน
กลุ่มแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร
 
51 หมู่ที่ 8 ตำบลหนองกระทุ่ม อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี ติดต่อ : นางแป้ง อมรกุลสวัสดิ์ โทร :032-282303 e-mail : cdratchaburi@ratchaburi.anet.th
ราชบุรี
มะม่วงแปรรูป
25
กลุ่มแม่บ้าน
.
กลุ่มแม่บ้านเกษตรเขากลอยพัฒนา 6 หนองน้ำใส หมู่ 7 ต.ทุ่งหลวง อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี โทร 0-1611-5109
ราชบุรี
มะม่วงแช่อิ่ม
26
กลุ่มเกษตรกร
คุณสถิตย์พร แก้วกาศ 
หัถตกรรมไม้มะม่วง 196/1 หมู่ 5 บ้านหนองยางฟ้า ตำบลทาทุ่งหลวง อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน 51170 โทร : 084 101 5289 โทรสาร : 053 574154
ลำพูน
ไม้มะม่วงแปรรูป
27
กลุ่มเกษตรกร
นายกำไร เชยชม   
บ้านเลขที่  38/2  หมู่ที่  8  ตำบลยี่ล้น  อำเภอวิเศษชัยชาญ  จังหวัดอ่างทอง 
อ่างทอง
ปลูกมะม่วงน้ำดอกไม้สีทอง
28
กลุ่มแม่บ้าน
กลุ่มอาชีพทำมะม่วงกวน
 
11/1 หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านอิฐ อำเภอเมืองอ่างทอง จ.อ่างทอง 14000 ติดต่อ : นางมณี รุกขชาติ โทร.035-620709
อ่างทอง
มะม่วงแปรรูป
29
กลุ่มแม่บ้าน
กลุ่มแม่บ้านบ้านแห
หมู่ 6 33 หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านแห อำเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง 14000 ติดต่อ : คุณไพรัตต์ พานเทียน โทร :035 612503
อ่างทอง
มะม่วงแปรรูป
30
กลุ่มแม่บ้าน
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรดอนตากอน 
หมู่ที่ 5 ต.สาวร้องไห้ อ.วิเศษไชยชาญ จ.อ่างทอง ติดต่อ นางระเบียบ พลายละหาร โทร. 01-9036445 Email:cdd_angthong@hotmai.com
อ่างทอง
มะม่วงแปรรูป