รายชื่อสิทธิบัตร
ลำดับที่
เลขที่คำขอ
เลขที่ประกาศ
เลขที่
ชื่อเรื่อง
ผู้ขอจด
สิทธิบัตร
สิทธิบัตร
1
2706
538
เครื่องปอกเปลือกมะพร้าวอัตโนมัติ
นายประเสริฐ เจนศิริวานิช
2
3700
.
การประดิษฐ์แผ่นชิ้นไม้อัดจากขุยและเส้นใยมะพร้าว
นายไชยศักดิ์ ธีรานุวรรตน์, นายธเนศ พงษ์พูล, นายธนิต พงษ์พูล
3
5174
1836
กรรมวิธีและอุปกรณ์สำหรับผลิตน้ำตาลมะพร้าว
นายทรงธรรม ทรงธรรมวัฒน์
4
6550
4376
วิธีสำหรับการผลิตผลิตภัณฑ์มะพร้าวให้อยู่ในขั้นที่ดีขึ้น
โนโว แอ็งดุสตรี เอ/เอส
5
10533
5278
ระเบียบวิธีของการทำเครื่องดื่มน้ำหัวกะทิจากมะพร้าวตามตามธรรมชาติชนิดหนึ่ง
ไดฟาง กัวยิง ทิน แฟคตอรี่ แห่งไฮกุ
6
10893
.
เครื่องจักรสำหรับการปอกมะพร้าว
บีโอโตรปิก โซซิเอเต้ อาโนนีม
7
9401000869
16849
7062
ผลิตภัณฑ์ครีมจากมะพร้าว
ยูนิลีเวอร์ เอ็น.วี. (บริษัทจำกัดจดทะเบียนภายใต้กฎหมายประเทศเนเธอร์แลนด์)
8
21752
8130
เครื่องปอกเปลือกมะพร้าว
นายทวีศักดิ์ อภิชนาพงศ์
9
22128
8543
เครื่องขูดมะพร้าว
นายธีระ สินวรพันธุ์
10
25294
8235
เครื่องกะเทาะกะลามะพร้าว
นายสมบูรณ์ แก้วเกรียงไกร
11
26473
8203
โครงสร้างเครื่องตอกสำหรับการเจาะเปลือกมะพร้าว
จีห์-หมิง เช็น
12
25611
8488
เครื่องขูดมะพร้าว
นายธีระ สินวรพันธุ์
13
25612
9218
ลูกกลิ้งขูดมะพร้าว
นายธีระ สินวรพันธุ์
14
34140
อีกทางเลือกหนึ่งของความมีเสถียรภาพของครีมมะพร้าว
ยูนิลีเวอร์ เอ็น.วี.
15
30389
10466
เครื่องปอกเปลือกมะพร้าว
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
16
32627
ถ่านกะลามะพร้าวอัดแท่ง
นายเสน่ห์ สุขบุญรักษา
17
40781
.
ด้ามไม้กวาดแบบที่ใช้ก้านทางมะพร้าวเป็นแปรงกวาด ที่สามารถสามารถเปลี่ยนแปรงกวาดทดแทนได้
นายโกศล ชวนขยัน
18
35202
12938
ปากรูปกรวยสำหรับใส่มะพร้าวของเครื่องขูดมะพร้าว
นายง่วนเคี้ยง แซ่ฉั่ว
19
40357
10969
เครื่องขูดมะพร้าว
นายง่วนเคี้ยง แซ่ฉั่ว
20
35855
15874
หัวขูดของเครื่องขูดมะพร้าว
นายง่วนเคี้ยง แซ่ฉั่ว
21
40178
.
การดำเนินกรรมวิธีกับมะพร้าว
แปซิฟิค เวซท เอ็กทรูชั่น พีทีวาย แอลทีดี.
22
45661
21993
ของผสมที่ถูกบีบอัดระหว่างใยมะพร้าวและพิทมอสและกระบวนการจัดเตรียมของผสมนี้
ออมส์ อินเวสเมนทส์, อิงค์.
23
46582
.
ไม้กวาดใยมะพร้าว
นายวิสิทธิ์ สุวรรณมาก
24
46698
.
เครื่องคว้านเนื้อมะพร้าวจากมะพร้าวทั้งลูกที่ถูกตัดหัวให้เปิดเป็นช่อง
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
25
56222
.
อุปกรณ์ตอกเจาะลูกมะพร้าวแบบตอก
นายชิห์ เบา ชาน
26
66372
.
กรรมวิธีการเก็บรักษาน้ำมะพร้าว (neera)
เคาน์ซิล ออฟ ไซน์ติฟิค แอนด์ อินดัสเทรียล รีเสิร์ช
27
72699
.
วิธีการและอุปกรณ์สำหรับผลิตแท่นลากจากเปลือกมะพร้าว
เอสที. ทรูธ คอมพานี ลิมิเต็ด
28
66768
.
ชิ้นส่วนสำหรับเปิดฝาลูกมะพร้าว
นายวิชิต บัวคำ
29
75627
.
ลูกมะพร้าว
นายวิชิต บัวคำ
30
68824
.
ระบบและวิธีการสำหรับบำบัดน้ำเสียที่ใช้ตัวกรองใยเปลือกมะพร้าว
แฮร์รี แอลเนิรส์ จูเนียร์
31
85627
.
เครื่องมือเปิดกะลามะพร้าว
นางสาวหรรษา อาทิตย์ฉาย
32
80573
.
ชุดเข็มเจาะและแยกน้ำมะพร้าวแบบปลอดเชื้อ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
33
471
370
ส่วนผสมน้ำมันมะพร้าวที่ใช้เป็นน้ำมันเชื้อเพลิงประเภทดีเซล
นายยุทธชัย วิวัฏฏ์กุลธร
34
703
704
เค้กมะพร้าวน้ำหอม
นางชลิตา เจษฎานุรักษ์
35
894
894
เครื่องลอกเส้นใยจากเปลือกมะพร้าว
นายสุรพล ภูมิพระบุ, กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
36
1879
1879
วิธีการผลิตเส้นใยจากเปลือกมะพร้าว และผลิตภัณฑ์ที่ได้จากเส้นใยดังกล่าว
นายสุรพล ภูมิพระบุ
37
1299
1299
เครื่องปอกเปลือกมะพร้าว
นายง่วนเคี้ยง แซ่ฉั่ว
38
837
838
เครื่องขูดมะพร้าว
นายง่วนเคี้ยง แซ่ฉั่ว
39
1144
1144
ปูนหล่อหรือฉาบที่มีส่วนผสมของเส้นใยมะพร้าว
นายวิรัช บุญนำศิริกิจ
40
1173
1173
กรรมวิธีในการผลิตขุยมะพร้าวและการใช้เป็นส่วนประกอบในเครื่องสำอาง
นายอนุชา อภิวัฒน์วโรดม
41
1268
1268
สูตร,กรรมวิธีผลิต,วิธีการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ปรุงแต่งอาหารเพื่อทดแทนกะทิ
นางสาวภิรมณ ชูประภาวรรณ , บริษัท ฟอร์แคร์ จำกัด
42
1607
1607
การเก็บรักษามะพร้าวขูดโดยการแช่แข็ง
ห้างหุ้นส่วนจำกัด กิจสมุทรพงษ์ชัย มาร์เก็ตติ้ง แอนด์ โปรดักฟรีซ
43
982
982
กรรมวิธีทำกระถางต้นไม้โดยการขึ้นรูปของผสมของใยมะพร้าวและกาวลาเท็กซ์หรือกาวยางพารา
นายจิตต์บูรณ์ ชาญวนิชัยนันท์
44
983
983
กรรมวิธีทำกระถางต้นไม้จากใยมะพร้าว
45
1394
1394
เครื่องบีบอัดแผ่นที่นอนใยมะพร้าว
นายจิตต์บูรณ์ ชาญวนิชัยนันท์
46
1395
1395
เครื่องจัดเรียงใยมะพร้าว
นายจิตต์บูรณ์ ชาญวนิชัยนันท์
47
1396
1396
เครื่องอัดเย็บเรียงเส้นใยมะพร้าว
นายจิตต์บูรณ์ ชาญวนิชัยนันท์
48
984
984
สารผสมสำหรับทำกระถางต้นไม้ที่ประกอบด้วยใยมะพร้าวและกาวลาเท็กซ์หรือกาวยางพารา
นายจิตต์บูรณ์ ชาญวนิชัยนันท์
49
1675
1675
เครื่องปอกมะพร้าว
นายมณฑล แก้วดี
50
1181
1181
ของผสมของใยกาบมะพร้าวและกาวแป้งเปียกสำหรับทำกระถางต้นไม้
วิทยาลัยอาชีวศิกษาฉะเชิงเทรา
51
1614
1614
การทำเนื้อมะพร้าวกึ่งอบแห้ง
บริษัท เอเชียติค อุตสาหกรรมเกษตร จำกัด
52
1105
1105
น้ำกะทิเพื่อสุขภาพ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
53
1363
1363
ส่วนประกอบสำหรับทำไม้อัดจากฟางข้าวและเส้นใยมะพร้าว
1. นายประยูร สุรินทร์ 2.นายอภิชาติ ศรีนรศักดิ์ศิลป์ 3.นายจักรัตน์ เหลือง
54
2239
2239
สูตรผสมลูกประคบเนื้อมะพร้าว
บ.ดอยน้ำซับ จำกัด
55
2471
2471
แผ่นชิ้นไม้อัดจากเปลือกทุเรียนและใยมะพร้าวและกรรมวิธีการผลิตแผ่นชิ้นไม้อัดดังกล่าว
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
56
3489
3489
เครื่องเปิดผลมะพร้าวอ่อน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
57
3070
3070
ชุดกาน้ำชามะพร้าว
พ.อ.เสมอ คำบำรุง
58
3302
3302
มีดสำหรับปอกลูกมะพร้าวออกจากเปลือก
นางดารณี ไชยแก้ว
59
2736
2736
วุ้นน้ำมะพร้าวกลิ่นผลไม้
บริษัท สยามฟู้ดส์อินดัสทรี้ จำกัด
60
3594
3594
เครื่องเปิดผลมะพร้าวอ่อนชนิดที่จับยึดผลเคลื่อนจากด้านบนลงล่าง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
61
3625
3625
อุปกรณ์จับยึดผลมะพร้าวอ่อนสำหรับเครื่องเปิดผลมะพร้าวอ่อน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
62
197
186
ชุดอุปกรณ์เปิดผลมะพร้าวอ่อนพร้อมสายหิ้ว
นายธานี ทรัพย์สมบูรณ์
63
84693
?เครื่องเปิดผลมะพร้อมอ่อน?
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
64
3001
3001
เครื่องตีกาบมะพร้าวแยกขุยและใย
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
65
3372
3372
น้ำมันมะพร้าวบริสุทธิ์กลิ่นดอกไม้หรือสมุนไพรธรรมชาติ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
66
4107
4107
กระเบื้องตกแต่งโพลิเอทธิลีนผสมใยมะพร้าว
นายประชุม คำพุฒ
67
4108
4108
กระเบื้องปูพื่น-ผนัง ยางพาราผสมใยมะพร้าว
นายประชุม คำพุฒ
68
3385
3385
น้ำมะพร้าวพร้อมดื่ม
บริษัท เอเซียติค อุตสาหกรรมเกษตร จำกัด