มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
http://www.kmutt.ac.th/titec/images/Title_Titec_01.jpg

ปิดรับสมัคร !!!   อบรม ฟรี ปลูกผักอินทรีย์ เทคโนโลยีน้ำหยด พลังแสงอาทิตย์ 
 
ปิดรับสมัคร !!!  ใบสมัคร อบรม ฟรี ปลูกผักอินทรีย์ เทคโนโลยีน้ำหยด พลังแสงอาทิตย์ 


ส่งใบสมัครที่  startup.kmutt@gmail.com         Line ID: startup.kmutt
ยังมีที่ว่าง !!! อบรมระยะยาว ผู้ประกอบการใหม่ เชิงสร้างสรรค์ และนวัตกรรม รุ่น เพิ่มอิทธิฤทธิ์ พิชิตธุรกิจ ของเดือน พฤษภาคม-มิถุนายน นี้ !!! กำลังเปิดรับสมัคร !!!
ปิดรับสมัครปิดรับสมัคร!!! กำลังเปิดรับสมัคร !!!
จันทร์-อังคาร     ที่นั่งเต็ม     ปิดรับสมัคร
6 สัปดาห์         ที่นั่งเต็ม     ปิดรับสมัคร
รวม 72 ชม.      ที่นั่งเต็ม     ปิดรับสมัคร
เสาร์-อาทิตย์       ที่นั่งเต็ม     ปิดรับสมัคร
6 สัปดาห์          ที่นั่งเต็ม     ปิดรับสมัคร
รวม 72 ชม.       ที่นั่งเต็ม     ปิดรับสมัคร
เสาร์-อาทิตย์
รวม 6 สัปดาห์
30 ชม.+Bootcamp
รุ่น 1. เสริมพลังความคิด พิชิตธุรกิจ
บุคคลทั่วไป
วันจันทร์และอังคาร 27 กพ. - 2 เมย.
วุฒิ ปวช.ขึ้นไป เริ่มธุรกิจไม่เกิน 3 ปี อายุ 20 ปีขึ้นไป

จัดโดย
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม และ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

สอบถามรายละเอียด โทร. 081-961-1630
กดคลิ๊กที่นี่เพื่อลงทะเบียน
รุ่น 2. เสริมพลังความคิด พิชิตธุรกิจ
บุคคลทั่วไป
วันเสาร์และอาทิตย์ 4 มีค. - 9 เมย.
วุฒิ ปวช.ขึ้นไป เริ่มธุรกิจไม่เกิน 3 ปี
อายุ 20 ปีขึ้นไป

จัดโดย
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม และ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

สอบถามรายละเอียด โทร. 081-961-1630
กดคลิ๊กที่นี่เพื่อลงทะเบียน
เพิ่มอิทธิฤทธิ์  พิชิตธุรกิจ
สำหรับนักศึกษา
วันเสาร์และอาทิตย์ 20 พค. - 25 มิย.
วุฒิ ปวช.ขึ้นไป เริ่มธุรกิจไม่เกิน 3 ปี
อายุ 20 ปีขึ้นไป

จัดโดย
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม และ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

สอบถามรายละเอียด โทร.
081-961-1630
080-900-6555


กดคลิ๊กที่นี่เพื่อขอข้อมูล 
startup.kmutt@gmail.com