ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนา หัวข้อ “อนาคตระบบนวัตกรรมกับการพลิกโฉมประเทศไทย”

วันที่ 30 สิงหาคม 2561 เวลา 14.00-16.30 น.
@The Westin Grande Sukhumvit Bangkok
MRT สุขุมวิท (ทางออก 3)
BTS อโศก (ทางออก 5)

ลงทะเบียนได้ที่
http://www.nia.or.th/InnovationSystem

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :
สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA)
โทร 02-017-5555 E-mail:info@nia.or.th

สถาบันนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (STIPI)
โทร 02-470-7957 Email: stipi.admin@mail.kmutt.ac.th