ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนา STIPI Forum หัวข้อ “The Dilemma of the Newly Industrialized
Country Firms in Responding to the Industry 4.0 Challenges: learning from the case of Korean firms”

วันที่ 24 สิงหาคม 2561 เวลา 10.00-12.00 น.
ณ ห้องประชุม X01AB ชั้น 10 อาคารเคเอกซ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ถนนกรุงธนบุรี แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพฯ (ใกล้ BTS วงเวียนใหญ่)

โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 23 สิงหาคม 2561 :
https://goo.gl/forms/2ZQUOL7cMvBJD5my1

Download กำหนดการ ได้ที่ : https://drive.google.com/file/d/1b8aMploglIKZkY242hgJuLHEZdt6uRw6/view?usp=sharing

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :
สถาบันนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม
โทร 02-470-7957
Email: stipi.admin@mail.kmutt.ac.th