ติดต่อเรา

สถาบันนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (STIPI)

  • ที่อยู่: ชั้น 16, อาคารเคเอกซ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 110/1 ถนนกรุงธนบุรี แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพฯ 10600

  • อีเมล: stipi.admin@mail.kmutt.ac.th

  • โทรศัพท์: 02 470 7957