ประกาศ

/ประกาศ

STIPI Strategy Forum ครั้งที่ 3 หัวข้อ Bio-Industry and Policy in Korea

เมื่อวันจันทร์ที่ 17 กันยายน 2561 สถาบันนโยบาย วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม มจธ. (Science Technology and Innovation Policy Institute:STIPI) ได้จัดกิจกรรมเสวนา STIPI Strategy Forum ครั้งที่ 3 ขึ้น โดยได้รับเกียรติจาก Prof. Byung-Hwan Hyeon ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบนโยบายส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพ จากมหาวิทยาลัย Daejeon ประเทศเกาหลีใต้ มาเป็นวิทยากรบรรบายในหัวข้อ Bio-Industry and Policy in Korea เพื่อถ่ายทอดความรู้ เกี่ยวกับพัฒนาการ ของอุตสาหกรรมฐานชีวภาพด้านสุขภาพ โดยถอดบทเรียนและประสบการณ์จากนโยบายประเทศเกาหลี ที่มุ่งเน้นการวิจัยพัฒนาตัวยาใหม่ การพัฒนาศักยภาพในการทดสอบทางคลินิก ตลอดจน การวางโครงการพื้นฐานในการผลิตยาของประเทศเพื่อรองรับการผลิตยาชีวภาพเพื่อแข่งขันในตลาดโลก ในการเสวนาครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 32 ท่าน จากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนที่สนใจ อาทิเช่น สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม บริษัทกรุงเทพผลิตเหล็ก เป็นต้น  

ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนา หัวข้อ “อนาคตระบบนวัตกรรมกับการพลิกโฉมประเทศไทย”

ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนา หัวข้อ “อนาคตระบบนวัตกรรมกับการพลิกโฉมประเทศไทย" วันที่ 30 สิงหาคม 2561 เวลา 14.00-16.30 น. @The Westin Grande Sukhumvit Bangkok MRT สุขุมวิท (ทางออก 3) BTS อโศก (ทางออก 5) ลงทะเบียนได้ที่ http://www.nia.or.th/InnovationSystem สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA) โทร 02-017-5555 E-mail:info@nia.or.th สถาบันนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (STIPI) โทร 02-470-7957 Email: stipi.admin@mail.kmutt.ac.th  

งานสัมมนา STIPI Forum หัวข้อ “The Dilemma of the Newly Industrialized Country Firms in Responding to the Industry 4.0 Challenges: learning from the case of Korean firms”

ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนา STIPI Forum หัวข้อ “The Dilemma of the Newly Industrialized Country Firms in Responding to the Industry 4.0 Challenges: learning from the case of Korean firms” วันที่ 24 สิงหาคม 2561 เวลา 10.00-12.00 น. ณ ห้องประชุม X01AB ชั้น 10 อาคารเคเอกซ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ถนนกรุงธนบุรี แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพฯ (ใกล้ BTS วงเวียนใหญ่) โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 23 สิงหาคม 2561 : https://goo.gl/forms/2ZQUOL7cMvBJD5my1 [...]

The co-organised Workshop between Thailand and Cambodia on the Science Technology and Innovation (STI) Strategy Design and Capacity Development Programme under the Initiative to Establish an ASEAN Open Innovation and Entrepreneurship Platform

On 6-7 March 2018, the Science Technology and Innovation Policy Institute (STIPI)/KMUTT in close cooperation with the Ministry of Industry and Handicraft of Cambodia, co-organised the workshop on “Strategy Design and Capacity Development Programme under the Initiative to Establish an ASEAN Open Innovation and Entrepreneurship Platform” at Sunway Hotel, Phnom Penh, Cambodia.   The main [...]

Workshop on Platform Design

The "Workshop on Platform design" was held by STIPI on 28-29 March 2017 at KMUTT. This workshop moderated by the two special experts from Korea including - Prof. Jeong Hyop Lee, STIPI's senior adviser - Prof. Junic Kim, Platform design expert, who plays important role on successful of the "RecordFarm", the rapid growth social audio [...]

ASIALICS 2016

The 13th International Conference "ASIALICS 2016" was held by the National Innovation Agency, Thailand with the co-host, STIPI, KMUTT at the Centara Grand Hotel at Central Plaza Ladprao, Bangkok, Thailand on 3-4 Oct 2016. The conference theme is "Area-based Innovation in Asia", which is an emerging concept beyond the classical industrial cluster and traditional regional [...]

Economics of innovation II

STIPI held the 2nd workshop on "Economics of Innovation and STI Policies" on 28-30 Sep 2016 at The Knowledge Exchange building, KMUTT. This training was honored by Prof. Patarapong Intarakumnerd, Prof. Sunil Mani and Prof. Suzuki Jun, the experts from National Graduate Institute for Policy Studies (GRIPS) Japan.

2016 International Cloud Forum

Prof.Dr. Jeong Hyop Lee, STIPI's senior advisor was a moderator in the "2016 International Cloud Forum" on Sep 8' 2016 at Busan, Korea.

Training Program on Economics of Innovation and STI Policies

The "Training Program on Economics of Innovation and STI Policies" was held by STIPI on 15-16 Aug 2016 at National Science Technology and Innovation Policy Office Thailand. This training was honored by Prof. Patarapong Intarakumnerd, Prof. Sunil Mani and Prof. Suzuki Jun, the experts from National Graduate Institute for Policy Studies (GRIPS) Japan.

Free WordPress Themes, Free Android Games