NEWS

ไม่หยุดพัฒนา สวทน. จับมือ มจธ. ปั้นนักคิดนโยบายรุ่นใหม่ ผุด!! หลักสูตรการออกแบบนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม รุ่นที่ 1 เชื่อมั่น เป็นกำลังสำคัญในการกำหนดนโนบายของประเทศ

January 30th, 2019|

(30 มกราคม 2562) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.)    จับมือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) ปั้นนักคิดนโยบายรุ่นใหม่ จัด “หลักสูตรการออกแบบนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม [...]

FIND US ON FACEBOOK

มจธ.จัดประชุมผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หัวข้อ “การยกระดับอุตสาหกรรมชีวเภสัชภัณฑ์ของไทยและโอกาสในเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก”

October 26th, 2018|

สถาบันนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.)    ร่วมกับ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (TCELS) ดำเนินการศึกษาวิจัยโครงการการออกแบบแพลตฟอร์มอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีชีวเภสัชภัณฑ์ของประเทศไทย (Bio Pharmaceutical [...]

Free WordPress Themes, Free Android Games