ผลการศึกษาประจำภาคการศึกษา 1/2561
** ผู้ปกครองสามารถตรวจสอบได้ตั้งแต่ 29 ธันวาคม 2561 เวลา 13.00น. เป็นต้นไป **

Username
เลขบัตรประจำตัวประชาชนผู้ปกครอง 13 หลัก
Password
รหัสนักศึกษา