ผลการศึกษาประจำภาคการศึกษา 1/2561
** ผู้ปกครองสามารถตรวจสอบได้ตั้งแต่ 2 มกราคม 2562 เป็นต้นไป **

Username
เลขบัตรประจำตัวประชาชนผู้ปกครอง 13 หลัก
Password
รหัสนักศึกษา