ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวแห่งชาติ ครั้งที่ 13

17/04/2015


ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวแห่งชาติ ครั้งที่ 13 วันที่ 18-19 มิถุนายน 2558 ณ โรงแรมกรีนเนอรี่ เขาใหญ่ รีสอร์ท

ลงทะเบียนได้ที่ www.http://npht13.kmutt.ac.th/