หลักสูตรฝึกอบรม

23/08/2014


หลักสูตรฝึกอบรม ศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 2557

เรื่อง "กลยุทธ์การสร้างแบรนด์และวิธีการเพิ่มมูลค่าให้สินค้าเกษตร"
วันอังคารที่ 16 กันยายน 2557 8.30-16.30 น.

ณ ศูนย์อบรมเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว (BT138) 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี บางขุนเทียน

ขอเชิญผู้สนใจเข้าฝึกอบรม ลงทะเบียนได้ที่
http://goo.gl/d6fvBW

ภายในวันที่ 10 กันยายน 2557