ความร่วมมือระหว่างประเทศ

 • ความร่วมมือปีงบประมาณ 2554

  # รายชื่อหน่วยงานภายนอกที่มีความร่วมมือกับคณะฯ ประเทศ ลักษณะความร่วมมือ ความร่วมมือ
  1 University of Miyazaki, Faculty of Agriculture Japan มีการลงนามในสัญญา ความร่วมมือทางวิชาการและเปลี่ยนนักศึกษา
  2 Krizevci Collece of Agrivulture, Croatia Groatia มีการลงนามในสัญญา ความร่วมมือทางวิชาการและเปลี่ยนนักศึกษา
  3 University of Tsukuba,Japan Japan มีการลงนามในสัญญา ความร่วมมือทางวิชาการและเปลี่ยนนักศึกษา
  4 Institute of Field and Vecetable Grops, Serbia Serbia มีการลงนามในสัญญา ความร่วมมือทางวิชาการและเปลี่ยนนักศึกษา
  5 Yamaguchi University, Japan Japan มีการลงนามในสัญญา ความร่วมมือทางวิชาการและเปลี่ยนนักศึกษา

 • ความร่วมมือปีงบประมาณ 2553

  # รายชื่อหน่วยงานภายนอกที่มีความร่วมมือกับคณะฯ ประเทศ ลักษณะความร่วมมือ ความร่วมมือ
  1 Faculty of Agriculture University of J.J. Strossmayer, Croatia Croatia มีการลงนามในสัญญา ความร่วมมือทางวิชาการและเปลี่ยนนักศึกษา
  2 Cukurova University, Faculty of Agriculture Adana-Turkey Turkey มีการลงนามในสัญญา ความร่วมมือทางวิชาการและเปลี่ยนนักศึกษา
  3 Graduate School of Life and Environmental Sciences,Kyoto Prefectural University, Japan Japan มีการลงนามในสัญญา ความร่วมมือทางวิชาการและเปลี่ยนนักศึกษา
  4 Faculty of Agriculture Ege University, Turkey Turkey มีการลงนามในสัญญา ความร่วมมือทางวิชาการและเปลี่ยนนักศึกษา
  5 The Faculty of Agriculture and The Graduate School of Agriculture, Meijo University Japan มีการลงนามในสัญญา ความร่วมมือทางวิชาการและเปลี่ยนนักศึกษา
  6 Memorandum of Understanding Miyagi University Japan มีการลงนามในสัญญา ความร่วมมือทางวิชาการและเปลี่ยนนักศึกษา
  7 Faculty of Science Palacky Unversity of Olomouc,Czech Republic Czech Republic มีการลงนามในสัญญา ความร่วมมือทางวิชาการและเปลี่ยนนักศึกษา
  8 Graduate School of Biology-Oriented Science and Technology Kinki University, Japan Japan มีการลงนามในสัญญา ความร่วมมือทางวิชาการและเปลี่ยนนักศึกษา
  9 Kwame Kkrumah University of Science and Technology ,Ghana Ghana มีการลงนามในสัญญา ความร่วมมือทางวิชาการและเปลี่ยนนักศึกษา
  10 Yunnan University, P.R. China China มีการลงนามในสัญญา ความร่วมมือทางวิชาการและเปลี่ยนนักศึกษา
  11 N.I. Vavilov Institute of Plant Industry, Russia Russia มีการลงนามในสัญญา ความร่วมมือทางวิชาการและเปลี่ยนนักศึกษา
  12 Faculty of Griculture, University of Selcuk, Turkey Turkey มีการลงนามในสัญญา ความร่วมมือทางวิชาการและเปลี่ยนนักศึกษา
  13 Faculty of Landscape Planning, Horticulture and Agricultural Science Swedish University of Agricultural Sciences, Sweden Sweden มีการลงนามในสัญญา ความร่วมมือทางวิชาการและเปลี่ยนนักศึกษา
  14 Department of Life Sciences The University of The West Indies, (Mona) Jamaica Indies มีการลงนามในสัญญา ความร่วมมือทางวิชาการและเปลี่ยนนักศึกษา
  15 Visayas state University, Philippines Philippines มีการลงนามในสัญญา ความร่วมมือทางวิชาการและเปลี่ยนนักศึกษา
  16 N.I. Vavilov Institute of Plant Industry, Russia Russia มีการลงนามในสัญญา ความร่วมมือทางวิชาการและเปลี่ยนนักศึกษา
  17 Faculty of Agriculture University of J.J. Strossmayer, Croatia ศิริชัย Croatia มีการลงนามในสัญญา ความร่วมมือทางวิชาการและเปลี่ยนนักศึกษา
  18 Faculty of Agriculture, University of Zagreb ประเทศ Croatia Croatia มีการลงนามในสัญญา ความร่วมมือทางวิชาการและเปลี่ยนนักศึกษา

 • ความร่วมมือปีงบประมาณ 2552

  # รายชื่อหน่วยงานภายนอกที่มีความร่วมมือกับคณะฯ ประเทศ ลักษณะความร่วมมือ ความร่วมมือ
  1 Graduate School of Agricultural Science, Kobe University Japan มีการลงนามในสัญญา ความร่วมมือทางวิชาการและเปลี่ยนนักศึกษา
  2 Faculty of Agriculture Suleyman Demirel University, Turkey Turkey มีการลงนามในสัญญา มีความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนข้อมูลทางวิชาการ
  3 Faculty of Agriculture and Graduate School of Science and Technology ,Niigata University,Japan Japan มีการลงนามในสัญญา แลกเปลี่ยนนักศึกษา
  4 Graduate School of Horticulture and Faculty of Horticulture, Chiba University, Japan Japan มีการลงนามในสัญญา ความร่วมมือทางวิชาการและเปลี่ยนนักศึกษา
  5 Faculty of Agriculture University of J.J. Strossmayer, Croatia Croatia มีการลงนามในสัญญา ความร่วมมือทางวิชาการและเปลี่ยนนักศึกษา

 • ความร่วมมือปีงบประมาณ 2551

  # รายชื่อหน่วยงานภายนอกที่มีความร่วมมือกับคณะฯ ประเทศ ลักษณะความร่วมมือ ความร่วมมือ
  1 Uman State Agrarian University, Ukraine Ukraine มีการลงนามในสัญญา ความร่วมมือทางวิชาการและเปลี่ยนนักศักษา
  2 University of Maribor, Slovenia Slovenia มีการลงนามในสัญญา ความร่วมมือทางวิชาการและเปลี่ยนนักศักษา
  3 University of Zimbabwe, Zimbabwe Zimbabwe มีการลงนามในสัญญา ความร่วมมือทางวิชาการและเปลี่ยนนักศักษา
  4 Faculty of Agriculture, Niigata University Japan มีการลงนามในสัญญา ความร่วมมือทางวิชาการและเปลี่ยนนักศักษา

 • ความร่วมมือปีงบประมาณ 2550

  # รายชื่อหน่วยงานภายนอกที่มีความร่วมมือกับคณะฯ ประเทศ ลักษณะความร่วมมือ ความร่วมมือ
  1 New Zealand Institute for Crop and Food Research Limited New Zealand มีการลงนามในสัญญา ทำงานวิจัยร่วมกัน
  2 University of new South Wales Australia มีการลงนามในสัญญา ทำงานวิจัยร่วมกัน

 • ความร่วมมือปีงบประมาณ 2549

  # รายชื่อหน่วยงานภายนอกที่มีความร่วมมือกับคณะฯ ประเทศ ลักษณะความร่วมมือ ความร่วมมือ
  1 University of Waterloo Canada มีการลงนามในสัญญา ส่งบุคลากรมาร่วมงาน APEC

 • ความร่วมมือปีงบประมาณ 2548-2549

  # รายชื่อหน่วยงานภายนอกที่มีความร่วมมือกับคณะฯ ประเทศ ลักษณะความร่วมมือ ความร่วมมือ
  1 The Department of Agriculture and Agri-Food Canada มีการลงนามในสัญญา ทำงานวิจัยร่วมกัน

 • ความร่วมมือปีงบประมาณ 2548

  # รายชื่อหน่วยงานภายนอกที่มีความร่วมมือกับคณะฯ ประเทศ ลักษณะความร่วมมือ ความร่วมมือ
  1 Research Institute of Pomology and Floriculture Poland มีการลงนามในสัญญา ทำงานวิจัยร่วมกัน
  2 University of Western Sydney Australia มีการลงนามในสัญญา ทำงานวิจัยร่วมกัน
  3 Texas A&M University USA. มีการลงนามในสัญญา ทำงานวิจัยร่วมกัน
  4 The Lithuanian Institute of Horticulture Lithuania มีการลงนามในสัญญา ทำงานวิจัยร่วมกัน
  5 University of Liege Belgium มีการลงนามในสัญญา ส่งบุคลากรมาร่วมงาน APEC
  6 University of Udayana Indonesia ไม่มีการลงนามแต่มีกิจกรรมร่วมกัน ส่งบุคลากรมาร่วมงาน APEC

 • ความร่วมมือปีงบประมาณ 2547-2550

  # รายชื่อหน่วยงานภายนอกที่มีความร่วมมือกับคณะฯ ประเทศ ลักษณะความร่วมมือ ความร่วมมือ
  1 Gifu University Japan มีการลงนามในสัญญา ส่งนักศึกษาไปทำงานวิจัย

 • ความร่วมมือปีงบประมาณ 2547-2549

  # รายชื่อหน่วยงานภายนอกที่มีความร่วมมือกับคณะฯ ประเทศ ลักษณะความร่วมมือ ความร่วมมือ
  1 University of New South Wales Australia Australia มีการลงนามในสัญญา ส่งบุคลากรมาร่วมงาน APEC
  2 University of Western Sydney Hawkesbure Australia มีการลงนามในสัญญา ส่งบุคลากรมาร่วมงาน APEC
  3 Royal University of Agriculture Cambodia ไม่มีการลงนามแต่มีกิจกรรมร่วมกัน ทำงานวิจัยร่วมกัน
  4 Yezin Agricultural University Myanmar มีการลงนามในสัญญา ทำงานวิจัยร่วมกัน
  5 University of Miyazaki JAPAN มีการลงนามในสัญญา ทำงานวิจัยร่วมกัน

 • ความร่วมมือปีงบประมาณ 2547-2548

  # รายชื่อหน่วยงานภายนอกที่มีความร่วมมือกับคณะฯ ประเทศ ลักษณะความร่วมมือ ความร่วมมือ
  1 Chiba University Japan มีการลงนามในสัญญา ส่งนักศึกษาไปทำงานวิจัย

 • ความร่วมมือปีงบประมาณ 2547

  # รายชื่อหน่วยงานภายนอกที่มีความร่วมมือกับคณะฯ ประเทศ ลักษณะความร่วมมือ ความร่วมมือ
  1 Bogor Agricultural University Indonesia ไม่มีการลงนามแต่มีกิจกรรมร่วมกัน ส่งบุคลากรมาร่วมงาน APEC
  2 University of Miyazaki Japan มีการลงนามในสัญญา ส่งบุคลากรมาร่วมงาน APEC

 • ความร่วมมือปีงบประมาณ 2543-2549

  # รายชื่อหน่วยงานภายนอกที่มีความร่วมมือกับคณะฯ ประเทศ ลักษณะความร่วมมือ ความร่วมมือ
  1 Da Nang University of Technology Vietnam มีการลงนามในสัญญา ส่งบุคลากรมาร่วมงาน APEC

 • ความร่วมมือปีงบประมาณ 2543

  # รายชื่อหน่วยงานภายนอกที่มีความร่วมมือกับคณะฯ ประเทศ ลักษณะความร่วมมือ ความร่วมมือ
  1 Northwest Sci-Tech University of Agricultural China มีการลงนามในสัญญา ส่งบุคลากรมาร่วมงาน APEC
  2 Yunnan University China ไม่มีการลงนามแต่มีกิจกรรมร่วมกัน ส่งบุคลากรมาร่วมงาน APEC
  3 Hort Research of Africa Sou.Africa มีการลงนามในสัญญา ส่งบุคลากรมาร่วมงาน APEC
  4 Auburn University USA. มีการลงนามในสัญญา ส่งบุคลากรมาร่วมงาน APEC
  5 Purdue University USA. มีการลงนามในสัญญา ส่งบุคลากรมาร่วมงาน APEC
  6 Tuskegee University USA. มีการลงนามในสัญญา ส่งบุคลากรมาร่วมงาน APEC

 • ความร่วมมือปีงบประมาณ 2542

  # รายชื่อหน่วยงานภายนอกที่มีความร่วมมือกับคณะฯ ประเทศ ลักษณะความร่วมมือ ความร่วมมือ
  1 Oregon State University USA. มีการลงนามในสัญญา ส่งบุคลากรมาร่วมงาน APEC

 • ความร่วมมือปีงบประมาณ 2541-2549

  # รายชื่อหน่วยงานภายนอกที่มีความร่วมมือกับคณะฯ ประเทศ ลักษณะความร่วมมือ ความร่วมมือ
  1 University of Arkansas USA. มีการลงนามในสัญญา ส่งบุคลากรมาร่วมงาน APEC

 • ความร่วมมือปีงบประมาณ 2541-2548

  # รายชื่อหน่วยงานภายนอกที่มีความร่วมมือกับคณะฯ ประเทศ ลักษณะความร่วมมือ ความร่วมมือ
  1 University of Alberta Canada มีการลงนามในสัญญา ส่งนักวิทยาศาสตร์มาช่วยงาน

 • ความร่วมมือปีงบประมาณ 2541

  # รายชื่อหน่วยงานภายนอกที่มีความร่วมมือกับคณะฯ ประเทศ ลักษณะความร่วมมือ ความร่วมมือ
  1 Shandong Agricultural University China มีการลงนามในสัญญา ส่งบุคลากรมาร่วมงาน APEC
  2 Hiroshima Prefectural University Japan มีการลงนามในสัญญา ส่งนักศึกษาไปเรียน
  3 Sangmyung University Korea มีการลงนามในสัญญา ส่งบุคลากรมาร่วมงาน APEC
  4 Universidade Catolica Portuguese Portugal มีการลงนามในสัญญา ส่งบุคลากรมาร่วมงาน APEC
  5 University of Georgia USA. มีการลงนามในสัญญา ส่งบุคลากรมาร่วมงาน APEC

 • ความร่วมมือปีงบประมาณ 2540-2549

  # รายชื่อหน่วยงานภายนอกที่มีความร่วมมือกับคณะฯ ประเทศ ลักษณะความร่วมมือ ความร่วมมือ
  1 Food Industries Research Institute Vietnam มีการลงนามในสัญญา ส่งบุคลากรมาร่วมงาน APEC
  2 Hanoi University of Technology Vietnam มีการลงนามในสัญญา ทำงานวิจัยร่วมกัน
  3 Hanoi University of Technology Vietnam มีการลงนามในสัญญา ทำงานวิจัยร่วมกัน

 • ความร่วมมือปีงบประมาณ 2540

  # รายชื่อหน่วยงานภายนอกที่มีความร่วมมือกับคณะฯ ประเทศ ลักษณะความร่วมมือ ความร่วมมือ
  1 Henan Agricultural University China มีการลงนามในสัญญา ส่งบุคลากรมาร่วมงาน APEC
  2 Nanjing Agricultural University China มีการลงนามในสัญญา ส่งบุคลากรมาร่วมงาน APEC
  3 South China Agricultural University China มีการลงนามในสัญญา ส่งบุคลากรมาร่วมงาน APEC
  4 Department of Agriculture Myanmar มีการลงนามในสัญญา ทำงานวิจัยร่วมกัน
  5 Visaya State College of Agriculture Philippines มีการลงนามในสัญญา ส่งบุคลากรมาร่วมงาน APEC
  6 Research Institute of Vegetable Crops Poland มีการลงนามในสัญญา ร่วมมือทางวิชาการ

 • ความร่วมมือปีงบประมาณ 2539-2549

  # รายชื่อหน่วยงานภายนอกที่มีความร่วมมือกับคณะฯ ประเทศ ลักษณะความร่วมมือ ความร่วมมือ
  1 University of Tsukuba Japan มีการลงนามในสัญญา ทำงานวิจัยร่วมกัน

 • ความร่วมมือปีงบประมาณ 2539

  # รายชื่อหน่วยงานภายนอกที่มีความร่วมมือกับคณะฯ ประเทศ ลักษณะความร่วมมือ ความร่วมมือ
  1 Ben-Gurion University of the Negev Israel มีการลงนามในสัญญา ส่งนักศึกษาไปทำงานวิจัย
  2 University of Tsukuba Japan มีการลงนามในสัญญา ส่งนักศึกษาไปทำงานวิจัย