ข่าวสารประชาสัมพันธ์

...
08/09/2017
อ่านต่อ
...
23/04/2017
อ่านต่อ
ทดสอบ
ทดสอบ...
28/04/2016
อ่านต่อ
ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวแห่งชาติ ครั้งที่ 13
ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวแห่งชาติ ครั้งที่ 13 วันที่ 18-19 มิถุนายน 2558 ณ โรงแรมกรีนเนอรี่ เขาใหญ่ รีสอร์ท ลงทะเบียนได้ที่ www.http://npht13.kmutt.ac.th/...
17/04/2015
อ่านต่อ
โครงการฝึกอบรม "การจัดการหลังการเก็บเกี่ยวผลิตผลสดทางการเกษตรเพื่อการส่งออก"
หลักการและเหตุผล      ในปัจจุบันผู้บริโภคได้ให้ความสนใจในเรื่องของสุขภาพมากขึ้นดังนั้นจึงมีแนวโน้มในการบริโภคผักและผลไม้มากขึ้น เนื่องมาจากมีความเชื่อว่าในผักและผลไม้เป็นแหล่งที่ด...
23/08/2014
อ่านต่อ
หลักสูตรฝึกอบรม
หลักสูตรฝึกอบรม ศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 2557 เรื่อง "กลยุทธ์การสร้างแบรนด์และวิธีการเพิ่มมูลค่าให้สินค้าเกษตร" วันอังคารที่ 16 กันยา...
23/08/2014
อ่านต่อ
...
15/08/2014
อ่านต่อ

1