สิ่งอำนวยความสะดวก

# หมายเลขครุภัณฑ์ ชื่อครุภัณฑ์ รุ่น
1 PHT-ADB-KMUTT-E.45/4/013 Rheometer with Accessories รุ่น TAXT Plus
2 PHT-ADB-KMUTT-E.45/4/014 Atomic Absorption Spectrophotometer รุ่น Aanalyst 100
3 PHT-ADB-KMUTT-E.45/4/021 Gas Analyzer Set (Gas Chromatography) Gas Analyzer Set (Gas Chromatography)
4 PHT-ADB-KMUTT-E.45/4/022 Gas Permeation Tester System รุ่น 8000
5 PHT-ADB-KMUTT-E.45/4/023 Vacuum Plastic Sealer Vacuum Plastic Sealer
6 PHT-ADB-KMUTT-E.45/4/024 Vacuum Evaporator ยี่ห้อ Buchi รุ่น R-205/V
7 PHT-ADB-KMUTT-E.45/4/025 Ultra Low Temperature Deep Freezer ยี่ห้อ ซันโย รุ่น MDF-U50V
8 PHT-ADB-KMUTT-E.45/4/026 CO2 Incubator ยี่ห้อ ซันโย รุ่น MCO-20 AIC
9 PHT-ADB-KMUTT-E.45/4/027 High Performance Liquid Chromatography High Performance Liquid Chromatography
10 PHT-ADB-KMUTT-E.45/4/028 Vibration Test System รุ่น MS2000
11 PHT-ADB-KMUTT-E.45/4/029 Compression Tester
12 PHT-ADB-KMUTT-E.45/4/030 Autoclave ยี่ห้อ ซันโย รุ่น MLS-3020
13 PHT-ADB-KMUTT-E.45/4/031 Amino Acid Analyzer
14 PHT-ADB-KMUTT-E.47/4/042 Gel Documentation Analysis System
15 PHT-ADB-KMUTT-E.47/4/043 Carbon Dioxide Permeation Tester System (7/12/47) รุ่น Permatran-C4/41 T Master
16 PHT-ADB-KMUTT-E.47/4/044 Chlorophyll Analysis System รุ่น Li-6400 3000A ยี่ห้อ LI-COR
17 PHT-ADB-KMUTT-E.45/4/036 Microscope System with camera
18 PHT-ADB-KMUTT-E.45/4/045 Nitrogen Analyzer (ชุดวิเคราะห์ปริมาณโปรตีน/ไนโตรเจน) ยี่ห้อ Buchi
19 PHT-ADB-KMUTT-E.47/4/047 Acetaldehyde Analyzer Set
20 PHT-ADB-KMUTT-E.47/4/049 Cleaning Bench System
21 PHT-ADB-KMUTT-E.47/4/048 Microtome set (เครื่องตัดเนื้อเยื่อพืช) รุ่น HM 450+K 400 ยี่ห้อ Microm
22 PHT-ADB-KMUTT-E.47/4/055 Grain Quality Testing System
23 PHT-ADB-KMUTT-E.47/4/057 Anthocyanin Analyzer Set รุ่น LC-20A
24 PHT-ADB-KMUTT-E.48/4/053 Volatile Compounds Analyzer
25 PHT-ADB-KMUTT-E.47/4/058 Vertical Electrophoresis Apparatus
26 PHT-ADB-KMUTT-E.47/4/056 Cold Chamber System
27 PHT-ADB-KMUTT-E.47/4/051 Vacuum Plastic Sealer (เครื่องปิดผนึกสุญญากาศ) รุ่น 225PX ยี่ห้อ VAC-STAR
28 PHT-ADB-KMUTT-E.47/4/046 Refrigerated Cenfrifuge (เครื่องปั่นตกตะกอนความเร็วสูง) รุ่น RC-5C PLUS
29
30