กำหนดการประชุมคณะทำงานด้านกรอบอัตรากำลังพนักงานมหาวิทยาลัย

  • วันอังคารที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 (หน่วยงานส่งเอกสาร ภายใน 31 ม.ค. 62)
  • วันอังคารที่ 23 เมษายน 2562   (หน่วยงานส่งเอกสาร ภายใน 29 มี.ค. 62)

หากมีข้อสงสัย กรุณาติดต่อ คุณณัฐหทัย สนใจยุทธ เบอร์ 8182

 


28 ธันวาคม 2561 09:59:15