ข่าวประกาศ

อ่านทั้งหมด »

แจ้งเรื่องการดาวน์โหลดเอกสารของสำนักงานยุทธศาสตร์จากเว็บเก่า

เอกสารเผยแพร่ทั่วไป จากเว็บเก่าของสำนักงานยุทธศาสตร์ สามารถเข้าไปที่ Link : http://www.kmutt.ac.th/pd/v2/downloadwithnoauth.php   สำหรับเอกสารเผยแพร่สำหรับบุคคลากร ภายใน มจธ. ให . . .

แผนนักศึกษาแผนฯ 12 (สำหรับจัดทำงบประมาณ 2563-2565)

ท่านสามารถดาวน์โหลดไฟล์แผนนักศึกษา ฉบับที่ 12 (สำหรับจัดทำงบประมาณ ปี 2563-2565)โดยคลิกที่นี่ . . .

กำหนดการประชุมคณะทำงานด้านกรอบอัตรากำลังพนักงานมหาวิทยาลัย

วันอังคารที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 (หน่วยงานส่งเอกสาร ภายใน 31 ม.ค. 62) วันอังคารที่ 23 เมษายน 2562   (หน่วยงานส่งเอกสาร ภายใน 29 มี.ค. 62) หากมีข้อสงสัย กรุณาติดต่อ คุณณัฐหทัย สนใจยุทธ เ . . .

แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) ฉบับย่อ

ท่านสามารถดาวน์โหลดไฟล์แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) ฉบับย่อ โดยคลิกที่นี่ . . .

แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) ฉบับเต็ม

แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) ท่านสามารถเข้า ดาวน์โหลดแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) โดยเข้าไปที่ Intra . . .

แบบฟอร์มการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง 2562-2564

ท่านสามารถ Download  แบบฟอร์มการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง 2562-2564  โดย คลิกที่นี่ . . .

E-Planning

ท่านสามารถเข้า E-Planing โดยคลิกที่ Link :  http://10.1.127.62/eplanning/ หรือเข้าระบบ e-Budgeting และระบบ e-Project   . . .

ระบบ eMENSCR

ท่านสามารถเข้าระบบ eMENSCR  โดย คลิกที่นี่ และสามารถเข้าดูรายละเอียดเพิ่มเติม โดยเข้าไป Link : http://www.nesdb.go.th/ewt_news.php?nid=7670  . . .

แจ้งเรื่องการดาวน์โหลดเอกสารของสำนักงานยุทธศาสตร์

เอกสารเผยแพร่ทั่วไป จากเว็บเก่าของสำนักงานยุทธศาสตร์ สามารถเข้าไปที่ Link : http://www.kmutt.ac.th/pd/v2/downloadwithnoauth.php   สำหรับเอกสารเผยแพร่สำหรับบุคคลากร ภายใน มจธ. ให . . .

กิจกรรม

อ่านทั้งหมด »
Policy Workshop (Date 9-11-60)

ภาพกิจกรรม test

ปฏิทินข่าว

อ่านทั้งหมด »
31
ม.ค. 62
test


บริการของเรา (Coming Soon)Other Links