วช. ขอเชิญร่วมงาน "การนำเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ 2552" (Thailand Research Expo 2009) วันที่ 26 -30 ส.ค. 52 ณ เซ็นทรัลเวิลด์ (1 เม.ย. 52)

         ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้มีกำหนดการจัดงานนิทรรศการ "การนำเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ 2552" (Thailand Research Expo 2009) ระหว่างวันที่ 26 -30 สิงหาคม พ.ศ. 2552 ณ ศูนย์ประชุมบางกอก คอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ ราชประสงค์ กรุงเทพฯ
         ในการนี้ จึงขอเชิญท่านที่สนใจเข้าร่วมงานดังกล่าว ซึ่งมีทั้งส่วนภาคนิทรรศการ และการประชุม โดยสามารถ เข้าชมรายละเอียดได้ที่ http://www.tresearchexpo.nrct.go.th หรือสอบถามรายละเอียดที่เบอร์โทร 02-940-5743, 02-561-2445 ต่อ 458, 459, 565, 568, 569 โทรสาร 02-940-5744, 02-579,0455, 02-579-0109 หรือที่อยู่อีเมล์ที่ tr_expo@nrct.go.th

         สำหรับภาพบรรยากาศของงานในปีที่ผ่านมา (พ.ศ. 2551) กลุ่มวิจัย P-PROF ได้นำผลงานวิจัยเข้าร่วมแสดงด้วย สามารถเยี่ยมชมได้ที่ http://www.kmutt.ac.th/p-prof/Event51_Sep4.html

ช่าวที่เกี่ยวข้อง
กลุ่ม P-PROF เข็นงานวิจัยร่วมภาคอุตสาหกรรม แสดงในงาน "Thailand Research Expo 2008" จัดโดย วช. ณ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ (18 ก.ย. 51)
ขอเชิญนำผลงานเข้าร่วมงาน การนำเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ 2552 (19 ก.พ. 52) ข่าวโดย มจธ.
ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง ขอเชิญนำผลงานเข้าร่วมเสนอในงาน"การนำเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ 2552" (Thailand Research Expo 2009) ข่าวโดย มทร. อีสาน
ขอเชิญเข้าร่วมงาน "การนำเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ ปี 2552" (17 มี.ค. 52) ข่าวโดย ม.วลัยลักษณ์
กรมทรัพยากรน้ำร่วมประชุมเสวนา“การนำเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ 2552 (23 ม.ค. 52) ข่าวโดย กรมทรัพยากรน้ำ
การนำเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ 2552 (Thailand Research Expo 2009) ข่าวโดย ม.ธรรมศาสตร์
เชิญนำผลงานวิจัยและกิจกรรมส่งเสริมการวิจัยเข้าร่วมนำเสนอในงาน "การนำเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ 2552" (Thailand Research Expo 2009) ข่าวโดย ม. เชียงใหม่

ผู้รายงาน : อภิสิทธิ์ โฆษิตชัยยงค์ สำนักข่าว P-PROF

<<-- BACK  

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2546 โดยกลุ่มวิจัยการผลิตและขึ้นรูปพอลิเมอร์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537