ดร.ปรเมษฐ์ มนูญพงศ์ นักวิจัยไทยในเยอรมัน ถ่ายทอดประสบการณ์การทำงานวิจัยด้านหุ่นยนต์ จากสถาบันวิจัยเมือง Gottingen ประเทศเยอรมันนี ในการประชุมกลุ่ม P-PROF เดือน ธ.ค. 53 (21 ธ.ค. 53)

         สำหรับวาระพิเศษในการประชุมกลุ่มวิจัย P-PROF เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2553 นี้ (วันที่ 21 ธ.ค. 53) กลุ่มวิจัย P-PROF ได้จัดให้มีการบรรยายพิเศษในหัวข้อเรื่อง "ประสบการณ์นักวิจัยไทยในต่างประเทศ" ณ ห้องประชุมคณะพลังงานฯ อาคารคณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ ชั้น 2 โดย ดร.ปรเมษฐ์ มนูญพงศ์ นักวิจัยไทยที่เรียนและทำงานวิจัยในประเทศเยอรมันนีมาเกือบสิบปีหลังจากจบการศึกษาจากสถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม (FIBO) คณะวิศวกรรมศาสตร์เครื่องกล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) เมื่อปี พ.ศ. 2543 สำหรับการศึกษาและทำวิจัยในประเทศเยอรมันนีเกี่ยวข้องกับงานทางด้านเครื่องกลไฟฟ้า (Mechatronics) เพื่อใช้สำหรับการพัฒนาการเคลื่อนไหวของหุ่นยนต์ ปัจจุบัน ดร.ปรเมษฐ์ มนูญพงศ์ ได้ทำงานร่วมกับ Prof.Dr.Florentin Worgotter และทีมวิจัยในสถาบัน Computational Neuroscience III Physikalisches ณ เมือง Gottingen ประเทศเยอรมันนี
        ในส่วนของประสบการณ์การทำงานวิจัยหลังปริญญาเอกในสถาบันดังกล่าวนั้น ดร.ปรเมษฐ์ มนูญพงศ์ ได้เล่าว่า ความแตกต่างระหว่างการศึกษาระดับปริญญาเอก และการทำวิจัยหลังปริญญาเอกไม่มีความแตกต่างกัน ยกเว้นการเรียน นศ. จะต้องเขียนเล่มวิทยานิพนธ์ขึ้นมา และสำหรับหัวข้อการทำโครงการวิจัยหรือวิทยานิพนธ์นั้น ส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับความต้องการของแหล่งทุน โดยจะมีเพียง Keyword เพื่อใช้เป็นจุดเริ่มต้นของการคิดโจทย์วิจัยเท่านั้น นอกจากนี้แล้ว ดร.ปรเมษฐ์ มนูญพงศ์ ยังได้เล่าถึงข้อได้เปรียบและอุปสรรคของทำงานวิจัยในประเทศเยอรมันนี และกล่าวถึงนิสัยของนักวิจัยที่ประกอบด้วย "ความเป็นช่างหลายๆ ช่าง" อาทิ ช่างสังเกต ช่างถาม ช่างคิด ช่างอยากรู้อยากเห็น ช่างจินตนาการ โดยฝากแง่คิดเอาไว้ว่า "จงเป็นผู้รู้ ที่ไม่รู้ ก็จะรู้ แต่ถ้าเป็นผู้ไม่รู้แล้ว ทำเป็นรู้ ก็จะไม่รู้"
        ทั้งนี้ หลังจากสิ้นสุดการบรรยาย ศ.ดร.ณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ หัวหน้ากลุ่มวิจัย P-PROF ได้กล่าวขอบคุณวิทยากรที่ให้ประสบการณ์ความรู้ และแรงบันดาลใจในมุมของนักวิจัยไทยในต่างแดนต่อสมาชิกกลุ่มวิจัย P-PROF พร้อมกันนั้น ได้กล่าวเปิดการประชุมกลุ่มวิจัยเดือน ธ.ค. 53 ตามวาระปกติต่อไป

สำหรับประวัติ ดร.ปรเมษฐ์ มนูญพงศ์ สามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่ โปรดคลิก
- ค.ศ. 2000 : ป. ตรี (เกียรตินิยม) วิศวกรรมศาสตร์เครื่องกล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
- ค.ศ. 2002 : ป. โท ด้านแมคคาทรอนิกส์
Fachhochschule Ravensburg-Weingarten ประเทศเยอรมนี  
- ค.ศ. 2006 : ป. เอก ด้านวิศวกรรมไฟฟ้าและวิทยาการคอมพิวเตอร์
University of Siegen ประเทศเยอรมนี

ช่าวที่เกี่ยวข้อง
...มารู้จัก ดร.สมเจตน์ พัชรพันธ์ ศิษย์เก่า P-PROF รุ่นแรก กับการเปิดเผยเบื้องหลังความสำเร็จ การศึกษาระดับ ป.เอก จาก ประเทศเยอรมัน (1 มิ.ย. 51)
ประสบการณ์การเรียน ป. เอก จากแดนปลาดิบ.. ของผู้ที่ใช้ชื่อว่า "ณรงค์ชัย" ศิษย์ "ณรงค์ฤทธิ์" ศิษย์เก่า P-PROF ปี 47 (1 ก.ค. 51)
"จากชีวิตการเรียน ป.โท ...ไปสู่ชีวิตการทำงานในบริษัทเอกชน" เรื่องจริง จากศิษย์เก่า P-PROF ปี 47-48 คุณชนิดาโยธินวัฒนกำธร และคุณศรัณย์ ชุมไชโย (1 ส.ค. 51)
Dr.Oleg Kulikov นักวิจัยแห่ง University of Federal Armed Forces ประเทศเยอรมันนี บรรยายผลงานวิจัยเกี่ยวกับ เทคโนโลยีสารหล่อลื่นชนิดใหม่ โดยแสดงความสนใจผลงานของกลุ่ม P-PROF หลังรับฟังการสรุปจากหัวหน้ากลุ่มวิจัย (19 ธ.ค. 51)
ประสบการณ์ต่างแดนและการทำวิจัยของ ศิรินทร ทองแสง (มะห์) นศ.ป.เอก ณ Loughborough university สหราชอาณาจักร และการเยือนของหัวหน้ากลุ่มวิจัย P-PROF และ ดร.นเรศ (9 ธ.ค. 50)
 
ผู้รายงาน : อภิสิทธิ์ โฆษิตชัยยงค์ สำนักข่าวกลุ่มวิจัย P-PROF
<<-- BACK  

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2546 โดยกลุ่มวิจัยการผลิตและขึ้นรูปพอลิเมอร์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537