คณะผู้บริหารพร้อมพนักงาน กฟผ. เยี่ยมชมความก้าวหน้าโครงการการพัฒนา การผลิตถังเก็บน้ำร้อนพลังแสงอาทิตย์ ณ สถานที่ทำวิจัยภาคสนาม บ.เจริญมิตร ถ.พุทธมณฑลสาย 3 (9 ธ.ค. 53)

          สำหรับโครงการวิจัยร่วมภาคอุตสาหกรรมภายใต้ชื่อโครงการ "การพัฒนาถังเก็บน้ำร้อนจากวัสดุพอลิเมอร์ในอุปกรณ์เครื่องทำน้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์" (Development of Hot-Water Storage Tank from Polymer Materials in Solar Collectors) ซึ่งเป็นโครงการวิจัยร่วมกันระหว่างการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) และกลุ่มวิจัยการผลิตและขึ้นรูปพอลิเมอร์ (กลุ่มวิจัย P-PROF) คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) โดยมี ศ.ดร.ณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ เป็นหัวหน้าโครงการนั้น เมื่อวันอังคารที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2553 เวลาประมาณ 13:30 น. ผู้บริหารพร้อมด้วยพนักงาน กฟผ. ได้เดินทางไปยัง  บริษัท เจริญมิตร จำก เพื่อเข้ารับฟังรายงานความก้าวหน้าของโครงการในเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2553 พร้อมกับการเยี่ยมชมสถานที่ผลิตถังตัวอย่างสำหรับทดสอบบรรจุน้ำร้อนที่ใช้ในงานวิจัยนี้ โดยมีผู้บริหารของบริษัทฯ คุณสันติ มิตรประเสริฐพร และคุณเผ่าเทพ พินิจโรคาดูร ให้การต้อนรับ นอกจากนี้ ในระหว่างการเยี่ยมชม นักวิจัยหลักประจำโครงการ คุณชัชชัย วงษ์เฉลียว ได้ทำการสาธิตถึงประสิทธิภาพการกักเก็บน้ำร้อนของถังภายใต้สภาวะที่มีแรงดันน้ำ โดยทำการทดสอบอุณหภูมิของน้ำที่ถูกกักเก็บอยู่ในถังอีกด้วย
          สำหรับโครงการวิจัยนี้ ได้รับการสนุนทุนวิจัยทั้งหมดจาก กฟผ. โดยมีระยะเวลาดำเนินโครงการรวมทั้งสิ้น 24 เดือน (เริ่มตั้งแต่วันที่  1 สิงหาคม พ.ศ. 2552 ถึงวันที่  31 กรกฎาคม พ.ศ.  2554) เพื่อผลิตถังที่สามารถกักเก็บน้ำร้อนที่มีอุณหภูมิและแรงดันสูง สำหรับใช้ในครัวเรือนและภาคอุตสาหกรรมได้ โดยสามารถทดแทนถังแบบเดิมที่ผลิตจากวัสดุสเตนเลส ที่มีปัญหาเกี่ยวกับการผุกร่อน มีต้นทุนการผลิตและการซ่อมบำรุงที่สูง

ข่าวที่เกี่ยวข้อง
ศ.ดร.ณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ นำคณะวิจัยฯ พร้อมผู้บริหาร บ. เจริญมิตร พบผู้บริหาร กฟผ. เพื่อยืนยันความร่วมมือด้านการวิจัย และนำเสนอข้อเสนอโครงการถังบรรจุน้ำร้อน (3 มี.ค. 52)
คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ กฟผ. ร่วมหารือกลุ่ม P-PROF ผุดโครงการวิจัยถังพลาสติกทนร้อน สำหรับเครื่องทำน้ำร้อนพลังแสงอาทิตย์ (13 ม.ค. 52)
ผู้บริหาร บ. เจริญมิตร จำกัด และนักวิจัยกลุ่ม P-PROF ร่วมหารือเพื่อ kick off โครงการวิจัยผลิตถังน้ำร้อนของ กฟผ. ณ ครัวบ้านยี่สาร (13 ก.ค. 52)
นักวิจัย P-PROF โครงการ "การพัฒนาสูตรยางทนน้ำมันกันรั่ว สำหรับงานไฮดรอลิก" ให้การต้อนรับ คณะประเมินโครงการฯ จาก สกอ. ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมและประเมินผลวิจัย (30 ธ.ค. 51)
เยี่ยมชม บ. รุ่งศุภกิจ จำกัด บริษัทคนไทย ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ถังจากกระบวนการ Rotomoulding (5 ส.ค. 52)
 
ผู้รายงาน : อภิสิทธิ์ โฆษิตชัยยงค์ จากสำนักข่าว P-PROF
<<-- BACK  

 
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2546 โดยกลุ่มวิจัยการผลิตและขึ้นรูปพอลิเมอร์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537