หน้าแรก

“รับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท สาขาวิชาเทคโนโลยีวัสดุ: ปีการศึกษา 1/2561”

ข่าว/ประกาศ

กิจกรรมกลุ่มวิจัย P-PROF

กลุ่มวิจัย P-PROF เข้าร่วมงานประชุมวิชาการ โครงการพัฒนานักวิจัย และงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม ครั้งที่ 4 (24 ก.ค. 61)
การประชุม & ติดตามความก้าวหน้างานวิจัย กลุ่มวิจัย P-PROF ณ ห้องปฏิบัติการ P-PROF (29 มิ.ย. 61)
นักวิจัย & นักศึกษากลุ่มวิจัย P-PROF เข้าร่วมงาน “Manufacturing Expo 2018” Bangkok Thailand (23 มิ.ย. 61)
นักศึกษากลุ่มวิจัยฯ ระดับปริญญาเอก ได้รับรางวัล Outstanding poster presentation ในงานประชุมวิชาการ “RJG-Ph.D. Congress 19 INNOVATION CHALLENGES TOWARD THAILAND 4.0: Research Inspiration, Connectivity and Transformation” ณ จอมเทียน ปาล์ม บีช โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จังหวัดชลบุรี (10 มิ.ย. 61)
การประชุมวิชาการ โครงการ “สูตรวัสดุ กระบวนการขึ้นรูป และการย่อยสลายทางเคมีชีวภาพของพอลิแลคติกแอซิด และผลิตภัณฑ์จากพอลิแลคติกแอซิด” ณ พิพิธภัณฑ์เมืองไม้ จังหวัดนครปฐม (15 พ.ค. 61)

งานวิจัยในกลุ่ม P-PROF