หน้าแรก

ข่าว/ประกาศ

กิจกรรมกลุ่มวิจัย P-PROF

สัมมนานอกสถานที่ กลุ่มวิจัยการผลิตและขึ้นรูปพอลิเมอร์ (กลุ่มวิจัย P-PROF) ประจำปี 2560 ณ ไนซ์ รีสอร์ท พัทยา จังหวัดชลบุรี (17 ต.ค. 60)
คณะอาจารย์ & นักศึกษา สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ เข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการและเครื่องมือ ณ ห้องปฏิบัติการกลุ่มวิจัย P-PROF มจธ. บางขุนเทียน (12 ต.ค. 60)
Big cleaning day_2560 ณ ห้องปฎิบัติการ P-PROF (12 ต.ค. 60)
การเยี่ยมชมโรงงานกระบวนการฉีดขึ้นรูปเข้าแม่พิมพ์ ของคณะอาจารย์ และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สายวิชาเทคโนโลยีวัสดุ มจธ. (9 ต.ค. 60)
หัวหน้ากลุ่มวิจัย P-PROF เข้าร่วมเป็นผู้ดำเนินรายการ Pitching สร้างสรรค์นวัตกรรมสู่ไทยแลนด์ 4.0 ในงาน . “25 ปี สกว.: สร้างคน สร้างความรู้ สร้างอนาคต” ณ รอยัล พารากอน ฮอล 2 ศูนย์การค้าสยามพารากอน (28 ส.ค. 60)

งานวิจัยในกลุ่ม P-PROF