หน้าแรก

ข่าว/ประกาศ

กิจกรรมกลุ่มวิจัย P-PROF

การประชุมย่อยกลุ่มวิจัย P-PROF ช่วงเดือนพฤษภาคม-มิถุนายน 2560 (12 ก.ค. 60)
นักศึกษากลุ่มวิจัยฯ ระดับปริญญาเอก เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยแบบโปสเตอร์ในงาน “การประชุมวิชาการโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษกครั้งที่ 18” ณ โรงแรมริชมอนด์ สไตลิส คอนเวนชั่น จังหวัดนนทบุรี (12 ก.ค. 60)
นักวิจัยและนักศึกษากลุ่มวิจัยการผลิตและขึ้นรูปพอลิเมอร์ (P-PROF) เข้าร่วมการประชุมชี้แจงกรอบการวิจัยมุ่งเป้า ประจำปีงบประมาณ 2561 : ภาคกลาง ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร (7 มิ.ย. 60)
นักศึกษา และนักวิจัยกลุ่มวิจัย P-PROF ร่วมสืบสานประเพณีรดน้ำดำหัวผู้บริหารและคณาจารย์ของคณะพลังงานฯ และกลุ่มวิจัยฯ เนื่องในวันปีใหม่ไทยประจำปี 2560 (11 เม.ย. 60) 

งานวิจัยในกลุ่ม P-PROF