SBTAnnouce
 
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนสมาคมราชกรีฑาสโมสรประจำปีการศึกษา 2552/2553
 
Wireless
 
   สมาคมราชกรีฑาสโมสรกำหนดพิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2552/2553 ในวันศุกร์ที่ 25 มิถุนายน 2553 เวลา 16.00 น. ณ ห้องอังรีดูนังค์ อาคารราชกรีฑาสปอร์ตคอมเพล็กซ์ สมาคมราชกรีฑาสโมสร ถนนอังรีดูนังต์ กรุงเทพมหานคร

โดยมีนักศึกษาของคณะทรัพยฯ ได้รับทุนดังกล่าว จำนวน 3 ทุน ได้แก่
 1. น.ส.มัทนา  พรมชนะ  สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ
 2. น.ส.พาราพร  พวงศร  สาขาเทคโนโลยีชีวเคม
 3. น.ส.กนกวรรณ  ธีรพันธ์เสถียร  สาขาเทคโนโลยีชีวเคมี