ติดต่อคณะ

SBTBuildingที่อยู่คณะ :

คณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (วิทยาเขตบางขุนเทียน)
49 ซอยเทียนทะเล 25 ถนนบางขุนเทียนชายทะเล แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน
กรุงเทพมหานคร 10150

โทรศัพท์: 02 - 470-7703
โทรสาร: 02- 452-3479
E-mail : biores@kmutt.ac.th

การเดินทาง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีได้อำนวยความสะดวกให้กับผู้ต้องการเดินทางเข้ามายังวิทยาเขตบางขุนเทียน โดยการจัดรถบริการระหว่างสองวิทยาเขต โดยให้บริการรถตู้ และรถบัสขนาดใหญ่ สำหรับพนักงาน นักศึกษา และผู้ที่ต้องการเข้ามาติดต่อราชการ โดยสามารถตรวจสอบเวลาการเดินรถได้

นอกจากนี้ยังมีบริการรถตู้วิ่งจากบริเวณโลตัส สาขาพระรามที่ 2 เข้ามายังวิทยาเขตบางขุนเทียนอีกด้วย
 

แผนที่

แผนที่โดย Google Maps

ดู คณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี ในแผนที่ขนาดใหญ่กว่า หรือเพื่อขอเส้นทาง
 
แผนที่โดยมหาวิทยาลัย
วิทยาเขตบางมด (คลิกเพื่อดูภาพขนาดใหญ่) วิทยาเขตบางขุนเทียน (คลิกเพื่อดูภาพขนาดใหญ่)
MapBangMod MapBKT