เนื้อหาของกล้องโทรทัศน์
  Update เมื่อ 21 มีนาคม 2545
ภาควิชาครุศาสตร์เทคโนโลยี
 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
ภาควิชาครุศาสตร์เทคโนโลยี
::เมนูหัวข้อเนื้อหา::

   ชนิดของกล้องโทรทัศน์
   
   ส่วนประกอบของกล้อง
       -Lens
       -Camera Head
       -Viewfinder
       -Power Supply
       
   การทำงานของกล้อง

   ลักษณะการใช้กล้อง

   การสื่อความหมาย
       -ขนาดของภาพ
       -มุมกล้อง
       -การเคลื่อนไหวของกล้อง
       -การเชื่อมต่อภาพในฉาก

   ทำแบบทดสอบ

   บทความที่น่าสนใจ

   หน้าหลัก
                 กล้องโทรทัศน์มีลักษณะเหมือนกล้องถ่ายภาพยนตร์ ผิดกันที่ไม่มีกลักใส่ฟิล์มภาพยนตร์เท่านั้น
                               
           มองจากภายนอกแล้วคล้ายคลึงกัน และสำหรับผู้ที่คุ้นเคยกับกล้องสองชนิดมาแล้ว ก็สามารถที่จะบอกได้ทันทีว่าเป็นกล้องชนิดใด โดยทั่วไปตัวกล้องจะหุ้มห่อด้วยโลหะที่มีน้ำหนักเบาและพ่นสีด้านนอก ภายในประกอบด้วยวงจรอิเล็คทรอนิกส์ต่าง ๆ ติดยึดอยู่บนโครงตัวกล้องมีเลนส์และจอมองภาพ (viewfinder) อยู่ด้านหน้า ด้านข้าง และด้านหลัง และมีสวิตซ์ต่าง ๆ ปุ่มปรับสัญญาณ ตลอดจนขั้วต่อสายไฟเพื่อใช้งานในลักษณะต่าง ๆ เช่น ต่อเชื่อมกับเครื่องเทปบันทึกภาพ ต่อไปจอดูภาพ ต่อไฟฟ้าเข้า เป็นต้น

                       
         นอกจากนั้นจะสังเกตเห็นได้ว่า บริเวณด้านล่างของตัวกล้องจะมีลักษณะเป็นฐานเว้าหุ้ม
ด้วยฟองน้ำหรือยางนุ่มอย่างดีสำหรับประทับบ่าของผู้ถ่ายได้อย่างพอเหมาะ การประทับบ่าด้วย
กล้องโทรทัศน์นั้น ถ้ากล้องมีน้ำหนักเบาเท่าใดก็จะเป็นประโยชน์แก่ผู้ถ่ายมากเท่านั้นเพราะจะ
ทำไม่ให้เมื่อยล้าได้ง่าย จะได้ภาพที่ดีตลอดเวลา
          กล้องโทรทัศน์มีส่วนประกอบอยู่ 4 ส่วน ดังนี้ คลิกเลือกหัวข้อจากภาพด้านล่าง


                        
กลับด้านบน
The Construction of websited titled "Subject The Television Camera"
according to the curriculum of School of Industrial Education .
King Mongkut's University of Technology Thonburi.