คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
  1. ตาชั่งอิเล็กทรอนิกส์แบบคำนวณราคาได้
2. การผลิตหนังสั้นและรางวัลอื่นๆ
3. โครงการวิจัยและพัฒนาวัสดุพื้นถิ่นเป็นวัสดุก่อสร้างราคาถูก
4. ศาสตร์และศิลป์ :Aromatherapy
5. Dining Chiar
6. Hand Sanitizer
7. Low-Pressure Superheated Steam Dying of Food Product
8. เครื่องบรรจุและปิดฝาขวด ระบบกึ่งอัตโนมัติ
9. การผลิตก๊าซชีวภาพในระบบยูเอเอสบี: การสร้างตะกอนเม็ดแบกทีเรีย
" บริการวิชาการ คือหัวใจของเรา "
   
[ มจธ. ] : [ สวท ] : [ Show room Bangokok Code ]
Copyright © 2006, Institute for Scientific and Technological Research and Services (ISTRS) ., All rights reserved