เครื่องควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าโดยใช้โทรศัพท์มือถือ
" บริการวิชาการ คือหัวใจของเรา "
 

I
S
T
R
S

 

ระดับการศึกษา วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต
สาขาภาควิชา วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม
ปีการศึกษา 2548

          โครงงานนี้ได้เสนอการใช้โทรศัพท์มือถือหรือโทรศัพท์เคลื่อนที่ ใช้สำหรับการควบคุมและสั่ง การเปิดปิดการทำงานของอุปกรณ์ไฟฟ้าจากระยะไกลๆได้ เนื่องจากเครื่องควบคุมสำหรับ การสั่งการเปิดปิดอุปกรณ์ไฟฟ้าส่วนใหญ่ที่นำมาประยุกต์ใช้ในการควบคุมกันมากก็คือ เครื่องโทรศัพท์บ้านหรือโทรศัพท์พื้นฐาน สำหรับตัวเครื่องโทรศัพท์มือถือจะทำหน้าที่รับ สัญญาณจากผู้ที่โทรเข้ามา โดยใช้การกดปุ่มเพื่อควบคุมและสั่งการปิดเปิดอุปกรณ์ไฟฟ้า แต่ละตัว ซึ่งการใช้โทรศัพท์มือถือนี้สามารถนำไปประยุกต์ในงานควบคุมต่างๆได้ เช่น การปิดเปิดอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้าน หรือสำนักงาน การปิดเปิดอุปกรณ์ไฟฟ้าในที่สูงๆ หรือแม้กระทั่งใช้ในการปิดเปิดมอเตอร์ไฟฟ้าเพื่อใช้ในการเกษตร ประโยชน์ของโครงงาน นี้นอกจากเพิ่มความสะดวกสบายแก่ผู้ใช้แล้ว ยังสามารถลดการใช้พลังงานได้อีกด้วย

 

อาจารย์ที่ปรึกษา ดร วุฒิชัย อัศวินชัยโชติ

1. ธนิกร สุวรรณพงษ์
2. อาทิตย์ จงเจริญ
3. อาริส ศิริพิน

     
   
     
[ มจธ. ] : [ สวท ] : [ Show room Bangokok Code ]
Copyright © 2006, Institute for Scientific and Technological Research and Services (ISTRS) ., All rights reserved