ตาชั่งอิเล็กทรอนิกส์แบบคำนวณราคาได้
" บริการวิชาการ คือหัวใจของเรา "
 

I
S
T
R
S

   
คุณสมบัติเบื้องต้น
 
  1. เป็นตาชั่งที่ออกแบบเพื่อชั่งน้ำหนักสินค้า เพื่อใช้ซื้อ-ขาย สินค้าในเชิงพานิชย์ เหมือนกับตาชั่งที่ใช้ในซุเปอร์มาเก็ต โดยทั่วไป

  2. เป็นตาชั่งที่ีสามารถ คิดราคาได้โดยอัตโนมัติ

  3. สามารถโปรแกรมราคาสินค้า โปรแกรมรา่คาสินค้าเป็นภาษาไทย ได้ 100 รายการ การโปรแกรมสามารถกระทำได้โดยผ่าน Keyboard ใช้งานได้ง่ายไม่ยุ่งยาก

  4. สามารถแสดงค่าน้ำหนักราคาต่อหน่วย และราคารวม สามารถเห็นได้โดยง่ายและชัดเจน

  5. สามารถปรับน้ำหนักเป็นศูนย์ได้อัตโนมัติ ทำให้ง่ายต่อการใช้งาน รวมทั้งน้ำหนักไม่คลาดเคลื่อน

  6. สามารถชั่งน้ำหนักได้ตั้งแต่ 10 กรัม จนถึง 30 กิโลกรัม โดยมีความคลาดเคลื่อนไม่เกิน 0.02%

  7. หากนำไปใช้เพื่อการซื้อขาย ต้องขออนุญาตจากกระทรวงพานิชย์ก่อน

  8. ราคาต่อเครื่องประมาณ 6500 บาทแต่ผลิตในเชิงอุตสาหกรรม ราคาจะต่ำกว่านี้ ราคาตาชั่งคำนวณราคาได้ จะมีราคาสูงกว่า 11000 บาท ทั้งที่มีข้อความสามารถต่ำกว่า ไม่ว่าจะชั่งน้ำหนักได้ต่ำกว่า

  9. ไม่มีโปรแกรมภาษาไทย รวมทั้งการแสดงผลก็ไม่ชัดเจนเท่า เป็นต้น
 
   
 

คณะวิศวกรรมศาสตร์
ภาควิชาวิศวกรรมศาสตร์อิเล็กทรอนิกส์และ
โทรคมนาคม

อาจารย์ยุทธศักดิ์ รุ่งเรืองพลางกูร

 
       
[ มจธ. ] : [ สวท ] : [ Show room Bangokok Code ]
Copyright © 2003, Institute for Scientific and Technological Research and Services (ISTRS) ., All rights reserved