" บริการวิชาการ คือหัวใจของเรา "
ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ในโชว์รูม
  1. ระบบแท็กซี่อัจฉริยะ
2. เครื่องควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าโดยใช้มือถือ
3.เครื่องตรวจสอบและทอนเหรียญ
4.หุ่นยนต์ทำความสะอาดตู้ปลาขนาดใหญ่อัตโนมัต
5. เครื่องจักรกลอัตโนมัติตัดโฟมแบบ 3 มิติ
5. Dining Chiar
7. Soft Chair
8. OnionChair
9. Cheva Chiar

ผลงานและผลิตภัณฑ์ ปี 2548


   
[ มจธ. ] : [ สวท ] : [ Show room Bangokok Code ]
Copyright © 2006, Institute for Scientific and Technological Research and Services (ISTRS) ., All rights reserved.
User online:: [Today 00001 , All 00143 , Now 1 ]