ลงทะเบียนประชุมเพื่อชี้แจงเกณฑ์ในการประเมินคุณภาพวารสารวิขาการในฐานข้อมูล TCI
*สามารถลงทะเบียนได้ไม่เกิน 2 ท่านต่อ 1 วารสารครับ

ครั้งที่ 1

28 ก.ย. 2561

สถานที่

โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ สุขุมวิท 11 กรุงเทพฯ

ครั้งที่ 2

2 ต.ค. 2561

สถานที่

โรงแรม แคนทารี่ ฮิลล์ เชียงใหม่

ครั้งที่ 3

9 ต.ค. 2561

สถานที่

โรงแรมอวานี ขอนแก่น โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์

ครั้งที่ 4

17 ต.ค. 2561

สถานที่

โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ สุขุมวิท 11 กรุงเทพฯ