ผู้รับผิดชอบวารสารด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี


ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย
คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
126 ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 10140
โทร/โทรสาร : 0-2470-8647
Email : tci.thai@gmail.com
 
 
 
 
......................................................................................................................................................
 
 

ผู้รับผิดชอบวารสารด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์


ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)
English Department Resource Center ห้อง 503 อาคารสถาบันภาษา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2 ถนนพระจันทร์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทร. 02-613-2575
Email : tci.thai@gmail.com