ผู้รับผิดชอบวารสารด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี


ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย
คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
126 ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 10140
โทร/โทรสาร : 0-2470-8647
Email : tci.thai@gmail.com
 
 
 
 
......................................................................................................................................................
 
 

ผู้รับผิดชอบวารสารด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์


ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย
ห้องสมุดป๋วย อึ๊งภากรณ์ (คณะเศรษฐศาสตร์ฯ ชั้น 3) เลขที่ 2 ถนนพระจันทร์ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
โทร. 0-2613-3549
Email : tci.thai@gmail.com