ความเคลื่อนไหวที่ศูนย์ TCI ได้รับเอกสารเพื่อการประเมินคุณภาพวารสารวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI รอบที่ 3 (7 ม.ค. 58)

ความเคลื่อนไหวที่ศูนย์ TCI ได้รับเอกสารเพื่อการประเมินคุณภาพวารสารวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI รอบที่ 3 ...

  ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลเพื่อทำการประเมินคุณภาพวารสารวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI รอบที่ 3 (หนังสือขอความอนุเคราะห์ข้อมูลฯ บรรณาธิการวารสารจะได้รับทางไปรษณีย์อีกครั้ง) (19 พ.ย. 57)

ตามที่ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (ศูนย์ TCI) โดยการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ได้ทำการประเมินคุณภาพวารสารวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI ไปแล้ว 2 รอบ ในปี พ.ศ. 2554 และ พ.ศ. 2555 เพื่อเป็นการกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาคุณภาพในการบริหารจัดการของวารสารไทย ทั้งในด้านเนื้อหาและรูปแบบให้มีมาตรฐานระดับสากล ซึ่งในการประเมินที่ผ่านไปทั้ง 2 รอบ ที่ผ่านมานั้น มีระยะเวลาในการรับรองคุณภาพวารสาร 3 ปี โดยสิ้นสุดการรับรองในวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 ...

NextPrev  General search


  กรุณาป้อนคำที่จะใช้ค้นหา    จาก  

                  จาก  

                  จาก  

                         สาขาทั้งหมด       สาขาวิทยาศาสตร์ฯ       สาขามนุษยศาสตร์ฯ

                                                                   ในปี พ.ศ.  ความเคลื่อนไหวที่ศูนย์ TCI ได้รับเอกสารเพื่อการประเมินคุณภาพวารสารวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI รอบที่ 3 (7 ม.ค. 58)
ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลเพื่อทำการประเมินคุณภาพวารสารวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI รอบที่ 3 (หนังสือขอความอนุเคราะห์ข้อมูลฯ บรรณาธิการวารสารจะได้รับทางไปรษณีย์อีกครั้ง) (19 พ.ย. 57)
ประกาศรับสมัคร!!! พนักงานประจำศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารวิชาการไทย (TCI) จำนวน 2 อัตรา (18 พ.ย. 57)
กำหนดการ "การประชุมเพื่อหาแนวทางการพัฒนาฐานข้อมูล ASEAN Citation Index (ACI)" ในวันที่ 28 ต.ค. 57 (24 ต.ค. 57)
ศูนย์ TCI ขอปิดปรับปรุงระบบ ThaiJO ตั้งแต่วันที่ 12 ก.ย. 57 เวลา 17.00 น. จนถึง วันที่ 15 ก.ย. 57 เวลา 12.00 น. (4 ก.ย. 57)
ประกาศค่า Thai-Journal Impact Factors สำหรับวารสารสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปี 2556 (1 ก.ย. 57)
   อ่านทั้งหมด


สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ และ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ เข้าศึกษาดูงานศูนย์ TCI เพื่อขอรับคำแนะนำในการพัฒนาวารสาร  (15 ธ.ค. 57)
Prof. Dr. Eun Woo Park, Director of Directorate of Academic Advancement, National Research Foundation of Korea จากประเทศเกาหลีใต้ เยี่ยมชม ACI Secretariat Office  (7 พ.ย. 57)
การประชุมเพื่อหาแนวทางการพัฒนาฐานข้อมูล ASEAN Citation Index(ACI) ณ ห้อง Ballroom โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ รีสอร์ท, จังหวัดภูเก็ต เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2557  (30 ต.ค. 57)
The 2nd ASEAN Citation Index (ACI) Meeting for Steering Committee October 27th, 2014 at Holiday Inn Resort Phuket, Thailand  (30 ต.ค. 57)
คณะทำงานศูนย์ TCI ศึกษาดูงาน Korea Citation Index (KCI) ณ National Research Foundation of Korea (NRF) ประเทศเกาหลีใต้  (21 ต.ค. 57)
   อ่านทั้งหมด