ข้อมูลบทความ
ข้อมูลผู้แต่ง

ข้อมูลวารสาร

ISSN   ชื่อวารสารไทย  ชื่อวารสารอังกฤษ
พ.ศ. /ค.ศ.   ปีที่   ฉบับที่    
ชื่อบทความ(ไทย)

ชื่อบทความ(อังกฤษ)

เลขหน้า

ชื่อผู้แต่ง(ไทย) ผู้แต่งหลัก

ชื่อผู้แต่ง(อังกฤษ)

ต้นสังกัด(ไทย)

ต้นสังกัด(อังกฤษ)

ประเทศ (อังกฤษ)

กลับสู่เมนู


รายชื่อผู้แต่ง

ชื่อผู้แต่งไทยชื่อผู้แต่งอังกฤษผู้แต่งหลักต้นสังกัดไทยต้นสังกัดอังกฤษประเทศ 
 สิทธิพงษ์ อุปถัมภ์  Upatham, S.   Physical Medicine and Rehabilitation, Phramongkutklao College of Medicine     
 วิภู กำเหนิดดี  Kumnerddee, W.    Physical Medicine and Rehabilitation, Phramongkutklao College of Medicine