ข้อมูลบทความ
ข้อมูลบทความ

ข้อมูลวารสาร

ISSN   ชื่อวารสารไทย  ชื่อวารสารอังกฤษ  
พ.ศ. /ค.ศ.   ปีที่   ฉบับที่    

ชื่อบทความ(ไทย)

ชื่อบทความ(อังกฤษ)

เลขหน้า

บทคัดย่อ(ไทย)


คำสำคัญ(ไทย)

บทคัดย่อ(อังกฤษ)


คำสำคัญ(อังกฤษ)

ลิงค์ตัวบทความ (Fulltext)

กลับสู่เมนู


รายชื่อบทความ

ชื่อบทความหน้าที่    
 ระบบเสียงภาษารัสเซีย / ระบบเสียงภาษารัสเซีย 1-17 ชื่อผู้แต่ง ข้อมูลอ้างอิง 
 การวิเคราะห์ความแปรผันทางระบบเสียงในภาษาไทย / การวิเคราะห์ความแปรผันทางระบบเสียงในภาษาไทย 18-28 ชื่อผู้แต่ง ข้อมูลอ้างอิง 
 ภาษาในข่าวหนังสีอพิมพ์และข่าวโทรทัศน์ / ภาษาในข่าวหนังสีอพิมพ์และข่าวโทรทัศน์ 29-36 ชื่อผู้แต่ง ข้อมูลอ้างอิง 
 ผลกระทบต่อภาษาพูดของเด็กเมื่อหูชั้นกลางอักเสบ / ผลกระทบต่อภาษาพูดของเด็กเมื่อหูชั้นกลางอักเสบ 37-39 ชื่อผู้แต่ง ข้อมูลอ้างอิง 
 Some Thoughts in the Articles / Some Thoughts in the Articles 47-51 ชื่อผู้แต่ง ข้อมูลอ้างอิง