เรื่อง ข้อมูลพื้นฐาน ThaiJO
1. ThaiJO คืออะไร ?
ตอบ
ระบบ ThaiJO เป็นระบบการจัดการ และตีพิมพ์วารสารวิชาการในรูปแบบวารสารออนไลน์อิเลคทรอนิกส์ (E-Journal) โดยใช้ platform ของระบบ Open Journal System (OJS) ที่ ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) นำมาติดตั้งเพื่อให้บริการกับวารสารวิชาการไทย รูปแบบของการใช้งาน ThaiJO เป็นระบบ web-based application ที่ผู้ใช้สามารถทำงานได้เพียงเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ท โดยไม่ต้องติดตั้งโปรแกรมใดๆลงในคอมพิวเตอร์ และการใช้งานใช้ผ่านโปรแกรม web browser ของผู้ใช้ เช่น Internet Explore Firefox หรือ Google Chrome เป็นหลัก
...................................................................................................................................................
2. ระบบ ThaiJO ได้รับการดูแลโดยหน่วยงานใด ?
ตอบ
ระบบ ThaiJO ดำเนินงานโดยศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) และติดตั้งฐานข้อมูล ที่เครื่อง Server ของ ศูนย์ TCI โดยวางไว้ที่ CAT Data center บางรัก มีการจัดการด้านความปลอดภัยตามมาตรฐานของ CAT เชื่อมต่อเข้าอินเตอร์เน็ตผ่านโครงข่ายความเร็วสูง ประกอบด้วยระบบไฟฟ้าสำรองเสถียรภาพสูง การบริหารจัดการความปลอดภัยทางกายภาพ ทั้ง Close Circuit TV (CCTV), Card Reader Access Control, Very Early Smoke Detector Apparatus (VESDA), สารดับเพลิง FM-200 และระบบทำความเย็นแบบ Precision ซึ่งสามารถควบคุมทั้งอุณหภูมิและความชื้นได้อย่างแม่นยำ รวมทั้งความปลอดภัยในการเข้าถึงข้อมูลผ่านระบบเข้ารหัสรับ-ส่งข้อมูลแบบ SSL และมีระบบสำรองข้อมูล (backup)


...................................................................................................................................................
3. วารสารใดที่สามารถสมัครเข้าใช้งานได้ ? และต้องทำอย่างไร ?            
ตอบ วารสารวิชาการของไทยทุกวารสารสามารถสมัครเข้าใช้บริการ ThaiJO ได้ โดยต้องติดต่อที่ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย โทรศัพท์ 02-470-8647 หรือ ที่ tci.thai@gmail.com
...................................................................................................................................................
4. การสมัครเข้าใช้บริการมีค่าใช้จ่ายหรือไม่ ?
ตอบ วารสารวิชาการไทยสามารถสมัครเข้าใช้บริการได้ฟรีโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ เนื่องจากเป็นนโยบายของศูนย์ TCI ที่จะบริการให้กับวารสารวิชาการไทย เพื่อยกระดับระบบการทำงานวารสารวิชาการไทยไปสู่ระบบสากล ยกเว้นกรณีที่ต้องการให้ศูนย์ TCI ไปช่วยติดตั้งระบบ และดำเนินการฝึกอบรมการใช้งานให้กับหน่วยงานเป็นการเฉพาะ โดยมีรายละเอียดค่าใช้จ่ายและเนื้อหาการอบรมตามเอกสารดังนี้

  การจัดบริการติดตั้งและฝึกอบรมการใช้งานระบบ ThaiJO
...................................................................................................................................................
5. การบริการ ThaiJO มีการจำกัดพื้นที่ข้อมูลเว็บไซต์ของแต่ละวารสารหรือไม่ ?
ตอบ
ศูนย์ TCI ไม่จำกัดพื้นที่เก็บข้อมูลของเว็บไซต์แต่ละวารสาร และหากในอนาคตมีจำนวนวารสารมาใช้งานมากขึ้น ศูนย์ TCI และ สำนักคอมพิวเตอร์ มจธ. จะดำเนินการขยายพื้นที่เก็บข้อมูลให้เพียงพอสามารถรองรับจำนวนวารสารที่เพิ่มขึ้น
...................................................................................................................................................
6. การติดตั้งระบบ ThaiJO มีข้อดีอย่างไร ?
ตอบ
1. วารสารจะมีรูปแบบการแสดงผลหน้าเว็บไซท์ตามมาตรฐานเป็นสากล และมีรูปแบบเดียวกัน
2. ลดงานกระดาษในการทำงานวารสาร และปรับเปลี่ยนไปสู่การทำงานผ่านระบบอิเลคทรอนิกส์ทั้งหมด
3. ลดภาระค่าใช้จ่ายในการทำเว็บไซท์ เพราะบรรณาธิการหรือเจ้าหน้าที่สามารถนำบทความมาแสดงผลได้ด้วยตนเอง เมื่อทำงานผ่านระบบ ThaiJO
4. การมีระบบ online submission เพิ่มความน่าเชื่อถือให้กับวารสาร และสร้างโอกาสในมองเห็น( Visibility) ของนักวิจัยภายในประเทศและต่างประเทศ
5. วารสารที่เข้าอยู่ในระบบ ThaiJO และเป็นวารสารที่ได้รับการประเมินคุณภาพอยู่ในกลุ่ม 1 จะมีโอกาสได้รับการบรรจุเข้าสู่ ฐานข้อมูล Asean Citation Index (ACI) ร่วมกับวารสารจากกลุ่มประเทศในอาเซียน ทั้งนี้ระบบฐานข้อมูล ACI อยู่ระหว่างการดำเนินงานโดยศูนย์ TCI และจะเริ่มลงข้อมูลภายในกลางปี 2556
6. การประเมินคุณภาพวารสารที่เข้าอยู่ในระบบ ThaiJO ทางวารสารไม่ต้องจัดส่งเอกสารมายัง TCI เนื่องจากฐานข้อมูลระบบ ThaiJO จะบรรจุข้อมูลที่สอดคล้องกับเกณฑ์การประเมินคุณภาพของ TCI ไว้แล้ว และสามารถดำเนินงานได้ทันที
...................................................................................................................................................
   เรื่อง วิธีการการใช้งาน
7. ระบบการจัดการวารสารครอบคลุมการทำงานส่วนไหนบ้าง ?
ตอบ
ฟังชั่นการทำงานกับงานวารสารของโปรแกรม ThaiJO ประกอบไปด้วย หัวข้อหลัก 3 ส่วน ได้แก่
      - ระบบการจัดการเนื้อหาของวารสาร (Journal Content Management System) 
      - ระบบสมาชิกของวารสาร
      - ระบบ Online Submission หรือ ระบบ Review Process

ทั้งสามส่วนทำงานเกี่ยวข้องกัน โดยแบ่งตามภาระงานจากตำแหน่งการเข้าถึงข้อมูลของผู้ใช้งาน ให้สามารถเข้าถึงข้อมูลเพื่อทำงานตามตำแหน่งของตน (Journal Manager, Editor, Reviewer, Author) ระบบสมาชิกวารสารนี้ จะมีฟังชั่นการจัดการผู้ใช้งาน(user) และสามารถแบ่งปันฐานข้อมูล user ร่วมกันได้จากการสมัครสมาชิกครั้งเดียว

ทั้งนี้ในแต่ละขั้นตอนของการทำงาน  จะจัดมีการเก็บไฟล์บทความไว้ยังฐานข้อมูลกลาง (server) ของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) ทำให้สามารถเข้าถึงหรือย้อนกลับมาตรวจสอบการทำงาน  ได้ตลอด ไม่ว่าจะบทความนั้นจะได้รับการตีพิมพ์หรือไม่ก็ตาม
...................................................................................................................................................
8. การตั้งชื่อใช้งาน user ในการใช้งานเป็นภาษาไทยได้หรือไม่ ?
ตอบ สามารถทำได้ แต่แนะนำให้ใช้ชื่อ user เป็นภาษาอังกฤษ เนื่องมีความเป็นสากลมากกว่าและระบบการจัดการฟ้อนต์ ของการส่งอีเมลล์ในชื่อ user ที่เป็นภาษาไทยอาจพบปัญหาเรื่องการแสดงผล
...................................................................................................................................................
9. ไฟล์บทความที่ส่งเข้าระบบสามารถอัพโหลดไฟล์ได้ขนาดสูงสุดเท่าใด ?
ตอบ ไฟล์ที่จัดส่งเข้าระบบทุกไฟล์ จะจำกัดขนาดไฟล์ไว้ที่ไม่เกิน 25 MB
...................................................................................................................................................
10. ประเภทของไฟล์ที่ใช้ในการอัพโหลดบทความจากวารสารฉบับเก่าควรเป็นไฟล์ชนิดใด ?
ตอบ ไฟล์ pdf (และเพื่อความสะดวกในการลงข้อมูลควรมีไฟล์ Text ที่เป็นเป็นไฟล์ต้นฉบับ หรือไฟล์ pdf ดังกล่าว ควรจะ copy ข้อความได้ เนื่องจากต้องใช้ในการกรอกชื่อผู้แต่ง ชื่อบทความ บทคัดย่อ และข้อมูลอื่นๆ ลงหน้าเว็บไซต์)
...................................................................................................................................................
11. เมื่อผู้นิพนธ์ (Author) ทำการ submit บทความ เข้าสู่ระบบ ทางบรรณาธิการจะรับทราบได้อย่างไร ?
ตอบ บรรณาธิการวารสารและผู้ที่ระบุชื่อไว้ จะได้รับ email ตอบรับอัตโนมัติจากระบบ เมื่อมีบทความฉบับใหม่ส่งเข้ายังวารสารแจ้งเตือนให้เข้าไปทำงานกับบทความดังกล่าว
...................................................................................................................................................
12. เมื่อมีการส่งบทความเรื่องเดียวกันตีพิมพ์ ข้ามวารสารที่อยู่ในระบบ ThaiJO ด้วยกัน ทางเจ้าหน้าที่วารสารสามารถตรวจสอบได้หรือไม่ ?
ตอบ
การตรวจสอบบทความเรื่องเดียวกัน ที่ส่งไปยังวารสารในระบบ ThaiJO และบทความยังอยู่ในระหว่างขั้นตอนการตีพิมพ์ ทางบรรณาธิการจะไม่สามารถตรวจสอบบทความข้ามวารสารได้ แต่หากมีการเผยแพร่ตีพิมพ์แล้วระบบจะสามารถค้นหาเพื่อตรวจสอบจากคำสั่ง search ในหน้าหลักของ ThaiJO
...................................................................................................................................................
13. กรณี ผู้ที่ต้องทำงานผ่านระบบ เป็นอาจารย์อาวุโส เช่น Reviewer แต่ท่านไม่ถนัดการใช้งานคอมพิวเตอร์ ทางวารสารจะสามารถใช้งานระบบ ThaiJO ได้หรือไม่ ?
ตอบ
ผู้ดูแลวารสาร (Journal Manager) หรือเจ้าหน้าที่วารสาร สามารถลงข้อมูลแทน Reviewer ได้ โดยยังคงใช้วิธีให้ Reviewer ทำงานด้วยวิธีเดิม (ประเมินผ่านกระดาษ ฯลฯ) แต่เจ้าหน้าผู้รับผิดชอบจะต้องนำข้อมูลเหล่านั้นมาพิมพ์กรอกข้อมูลและอัพโหลดลงในระบบแทน
...................................................................................................................................................
14. หากวารสารมีเว็บไซต์ของวารสารอยู่แล้ว แต่ต้องการใช้ระบบ submission ของ ThaiJO ได้หรือไม่ และต้องทำอย่างไร ?
ตอบ สามารถทำได้ โดย

 • วิธีที่ 1 วารสารมีเว็บไซต์ 2 เว็ปไซต์ ที่อัพเดตข้อมูลไปพร้อมๆ กัน  แต่ในเว็บหลักให้ทำ link มาที่ ระบบ online submission  เพื่อใช้งานระบบ  peer review  ของ ThaiJO  และเมื่อมีการตีพิมพ์บทความ ต้องอัพเดตเว็บไซต์หลักตามไปด้วย

 • วิธีที่ 2 วารสารใช้เว็บไซต์หลักเว็บเดียว โดยปิดหน้าเว็บไซต์วารสารของ ThaiJO ไว้ไม่ให้แสดงผล และทำ link มาที่ ระบบ online submission เพื่อใช้งานระบบ peer review ของ ThaiJO และเมื่อมีการตีพิมพ์บทความให้อัพเดตในเว็บไซต์หลักเว็บไซต์เดียว

 • ...................................................................................................................................................
  15. ระบบ ThaiJO รองรับภาษาอะไรบ้าง ?
  ตอบ
  ระบบ ThaiJO ใช้รายการอักขระแบบ UTF-8 สามารถพิมพ์ข้อมูลได้ตามมาตรฐาน Unicode ซึ่งรองรับ Multi language เข่น ภาษาไทย, ภาษาอังกฤษ, ภาษาอาหรับ, ภาษาจีน, ภาษาญี่ปุ่น, ภาษาเกาหลี, ภาษาสเปน ฯลฯ และพิมพ์ร่วมกันในหน้าเดียวกันได้ อย่างไรก็ดีภาษาในการทำงานผ่านระบบจะใช้ menu และคำสั่งต่างๆ เป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น
  ...................................................................................................................................................
  16. ระบบ ThaiJO สามารถทำเว็บไซต์เป็นแบบ 2 ภาษาแยกกันได้หรือไม่ ?
  ตอบ
  ระบบ ThaiJO ไม่เปิดให้บริการแบบเว็บไซต์แยก 2 ภาษา แต่จะใช้วิธีให้วารสารลงข้อมูลส่วนที่ต้องการเป็น 2 ภาษา เช่น ที่อยู่ติดต่อ ประวัติวารสาร หรือ บทคัดย่อ พิมพ์ทั้ง 2 ภาษาในหน้าเดียวกันได้เลย
  ...................................................................................................................................................
  17. การลงข้อมูลที่เป็นอักษรกรีก หรือ สมการทางคณิตศาสตร์ ทำได้หรือไม่ ? และทำอย่างไร ?
  ตอบ การกรอกข้อมูลอักขระพิเศษต่างๆ และสมการทางคณิตศาสตร์ สามารถทำได้โดยผู้ลงข้อมูลจะต้องกดปุ่ม fx ด้านล่างกล่องกรอกข้อความ (ในช่องกรอกข้อความที่ไม่มีปุ่ม fx จะไม่สามารถทำได้) ระบบจะแสดงหน้าต่างพิเศษสำหรับการพิมพ์สมการและให้พิมพ์สมการลงในกล่องสีเหลืองหลังจากนั้นกดปุ่ม copy to document เพื่อให้ระบบแสดงผลสมการในกล่องข้อความหลัก

  ...................................................................................................................................................
  18. ที่อยู่ URL ของวารสารจะยังสามารถใช้ชื่อเว็บไซต์เดิมได้หรือไม่และหากต้องการจดชื่อ Domain name ใหม่สามารถทำได้หรือไม่ ?
  ตอบ
  สามารถทำได้ ทั้งใช้ชื่อเว็บไซต์เดิมหรือไปจดชื่อ Domain name ใหม่เพิ่มเข้ามา โดยให้ใช้การ Redirect หรือกำหนดที่อยู่ URL ดังกล่าว กลับมายัง URL หลัก ของ ThaiJO ซึ่งจะทำให้วารสารนั้นๆ สามารถเข้าถึงข้อมูลได้จาก 2 URL
  ...................................................................................................................................................
  19. ที่อยู่ URL ของเว็บไซต์วารสารในระบบ ThaiJO จะมีชื่ออย่างไร ?
  ตอบ ที่อยู่ URL ของวารสารต่างๆจะมีรูปแบบเดียวกันคือ
  http://www.tci-thaijo.org/index.php/ชื่อย่อวารสาร   

  ตัวอย่างเช่น วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ. จะมี URL และสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ที่
  http://www.tci-thaijo.org/index.php/KMUTT
   
  ...................................................................................................................................................